Thairath Logo
กีฬา

ปรับพื้นที่

Share :

สำนักการโยธา กทม.นำรถบดถนนมาดำเนินการปรับพื้นที่และปูแอสฟัลต์รอบบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ เพื่อเคลื่อนย้ายเต็นท์สำหรับให้ประชาชนพักผ่อนระหว่างรอเข้าถวายบังคมพระบรมศพ รวมทั้งเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างพระเมรุมาศ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้.

อ่านเพิ่มเติม...