ข่าว

วิดีโอ

เปี่ยมไปด้วยรัก

พสกนิกรที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ เข้ามาตั้งแถวรอเข้าสักการะที่บริเวณระเบียงคดในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในมือแต่ละคนถือพระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”.

3 พ.ย. 2559 00:01 3 พ.ย. 2559 03:14 ไทยรัฐ