ข่าว
100 year

“อดุลย์” ลงนาม 6 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พม.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 พ.ย. 2559 05:15 น.
SHARE

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัด พม. เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2559 รวม 6 ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2559 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นายไมตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้าง พม. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกระทรวง พม.ไมตรี อินทุสุตกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอดุลย์ แสงสิงแก้วการแบ่งส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานราชกิจจานุเบกษาโครงสร้าง พม.ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้