วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง ร.๙ เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระครูไพโรจน์ศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธ

ภาพเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระครูไพโรจน์ศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มแก่คนชราที่ยากจน.

2 พ.ย. 2559 23:57 3 พ.ย. 2559 03:12 ไทยรัฐ