วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศธ.รื้อระบบตรวจตำราเรียนเริ่มปี 61

ศธ.รื้อระบบตรวจตำราเรียนเริ่มปี 61

  • Share:
เจาะลึกคู่มือ-แผนเรียนรู้เข้มมาตรฐาน แย้มโครงสร้างกรมวิชาการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงโครงสร้างของกรมวิชาการ ซึ่งคณะทำงานได้นำเสนอความคืบหน้า ภายหลังหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยว่าต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิชาการ ส่วนสังกัดจะมี 2 แนวทางคือ แนวทางแรกสังกัด ศธ. ซึ่งมี 2 ทางเลือกคือขึ้นตรงกับสำนักงานปลัด ศธ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนวทางที่ 2 เป็นองค์การมหาชน สำหรับหน่วยงานที่จะมารวมอยู่ในโครงสร้างดังกล่าว จะเป็นงานด้านวิชาการขององค์กรที่มีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยจะดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตร เนื้อหาวิชา การสอน การประเมินผล สื่อ และการนิเทศก์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า อย่างไร ก็ตาม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้กลับไปพิจารณาในรายละเอียดว่า เมื่อมีกรมวิชาการขึ้นมาแล้วในระดับองค์กรหลัก หรือ สช. และ กศน. รวมทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัดมีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานวิชาการรองรับ เพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมนำไปสู่การปฏิบัติอีกหรือไม่ รวมทั้งจะเรียกชื่อว่าอย่างไร โดยจะเร่งพิจารณาให้ได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังได้หารือถึงเรื่องหนังสือเรียน ซึ่งปัจจุบัน ศธ.มีโครงการเรียนฟรี แต่พบสภาพปัญหาครูจำนวนมากสอนตามคู่มือและแบบฝึกของสำนักพิมพ์ โดยไม่ได้เขียนแผนการเรียนรู้เอง ซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะกับสภาพของห้องเรียนและผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ปรับปรุงระบบการตรวจหนังสือเรียนที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์เอกชน องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ สสวท.นำไปพิมพ์ โดยจะตรวจลึกลงไปถึงคู่มือครู แบบฝึกหัด สื่อ แผนการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ด้วย พร้อมทั้งปรับระบบการตรวจของแต่ละองค์กรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบในเชิงวิชาการ ทั้งนี้การปรับปรุงระบบการตรวจหนังสือเรียนดังกล่าว จะเริ่มกับหนังสือเรียนที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้