ข่าว

วิดีโอ

เตรียมเสริมทรายชายหาดพัทยาตลอดแนว 2.8 กม.คาดแล้วเสร็จปี60

รองผู้ว่าฯชลบุรี ลงฟังความคิดเห็นโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา ขณะที่กรมเจ้าท่า รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการดังกล่าวหลังพบแหล่งทรายใหม่กลางทะเล ยันแล้วเสร็จ มี.ค.2560 ...

เมือเวลา 15.00 น.วันที่ 2 พ.ย. ที่โรงแรมอมารี พัทยา นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผวจ.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมีตัวแทนจากกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการเรือและร่มเตียงชายหาดพัทยา เข้าร่วม.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทรายชายหาดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ และแผนการปฏิบัติ พร้อมให้มีการแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาแผนก่อสร้างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพชายหาดพัทยาเหนือจรดพัทยาใต้มีขนาดคับแคบลงจากปัญหาการกัดเซาะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรง จนทำให้ความงดงามทางธรรมชาติลดลงและพื้นที่สันทนาการไม่เพียงพอ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้ชายหาดบางช่วงขาดหายไปในระยะเวลา 10 ปี

สำหรับโครงการดังกล่าวกรมเจ้าท่าได้รับความเห็นชอบจากภาครัฐ และงบประมาณสนับสนุนกว่า 430 ล้านบาท เพื่อเข้ามาทำการเสริมทรายชายหาดพัทยาตลอดแนวระยะทาง 2.8 กิโลเมตร เพื่อลดผลกระทบและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนียภาพชายฝั่งให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในทุกๆ บาทของการลงทุนจะก่อให้ เกิดผลตอบแทนกลับมาสูงถึง 37.06 บาท ซึ่งหากการฟื้นฟูบูรณะเสร็จสิ้นก็จะทำให้ชายหาดพัทยามีความหนาของเม็ดทรายมากกว่า 0.5 เมตร และมีขนาดของชายหาดที่กว้างถึง 35 เมตร โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยได้มีการติดตั้งท่าเทียบเรือชั่วคราวเพื่อเป็นสถานีให้เรือบรรทุกลำเลียงทรายเข้ามาจอด เพื่อนำทรายที่สูบมาจากทะเลบริเวณเกาะลางเกวียน ซึ่งห่างจากฝั่งเกาะล้านประมาณ 8 กม. ในระดับความลึกกว่า 30 เมตร จำนวนกว่า 3 แสน ลบ.ม.นำมาพ่นบริเวณชายหาดที่กำหนดจุดดำเนินการแบ่งโซนออกเป็นช่วงๆละ 100 เมตร ซึ่งจะเริ่มเขตจากพัทยาเหนือหน้าโรงแรมดุสิตธานีไปยังพัทยาใต้กระทั่งครบระยะทางยาวตลอดแนวชายหาด ซึ่งคาด หมายว่าโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยานี้จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2560.รองผู้ว่าฯชลบุรี ลงฟังความคิดเห็นโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา ขณะที่กรมเจ้าท่า รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย โครงการดังกล่าวหลังพบแหล่งทรายใหม่กลางทะเล ยันแล้วเสร็จ มี.ค.2560 ... 2 พ.ย. 2559 18:49 2 พ.ย. 2559 20:56 ไทยรัฐ