ข่าว

วิดีโอ

รมว.แรงงาน สั่ง สปส. ดูแลผู้ประกันตน ม.40 โดยเฉพาะภาคเกษตร

รมว.แรงงาน สั่งการ สปส. ดูแลผู้ประกันตน ม.40 โดยเฉพาะภาคเกษตร พร้อมย้ำทุกหน่วยงานปรับตัวรับมือแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์ พร้อมให้ผู้บริหารน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิต...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รมว.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งว่า ในช่วงแห่งการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จสวรรคต เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนทุกคน น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงาน

นายสุทธิ สุโกศล โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำในที่ประชุมผู้บริหาร สปส.ให้ปฏิรูปองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้น รมว.แรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานกับสถานประกอบการเพื่อขอความร่วมมือให้ชาวนาได้เข้าไปขายข้าวเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาโดยตรง

“ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระมีจำนวนไม่น้อยอยู่ในภาคการเกษตร กลุ่มนี้ทางกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายในการพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ช่องทางสร้างรายได้ให้เป็นพิเศษ สามารถรวมกลุ่มมาขอรับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากกรมต่างๆ ได้ ไม่ว่าเป็นจะเป็นกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น” โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าว

นายสุทธิ กล่าวด้วยว่า รมว.แรงงาน ได้ย้ำให้ทุกกรมปรับปรุงข้อมูลและแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีหลักสูตรการขายของออนไลน์ หรือ e-Commerce สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพนั้น รมว.แรงงาน ก็ขอให้ปรับหลักสูตรให้ลูกหลานเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่มีความประสงค์จะขายสินค้าเกษตรออนไลน์ได้เข้ามาฝึกอบรมเพื่อสามารถขายสินค้าเกษตรออนไลน์ไปยังผู้บริโภคโดยตรงได้.

รมว.แรงงาน สั่งการ สปส. ดูแลผู้ประกันตน ม.40 โดยเฉพาะภาคเกษตร พร้อมย้ำทุกหน่วยงานปรับตัวรับมือแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์ พร้อมให้ผู้บริหารน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิต... 2 พ.ย. 2559 17:31 2 พ.ย. 2559 20:53 ไทยรัฐ