วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบท ทุ่ม 60 ล้าน ขยายผิวจราจร บนเกาะกูด ส่งเสริมท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท จัดสรรงบประมาณรวม 60 ล้านบาท ขยายผิวการจราจรบนแหล่งท่องเที่ยวเกาะกูด พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน-ส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายตัว คาด โครงการแล้วเสร็จช่วงปลายปีนี้...

วันที่ 2 พ.ย. 59 นายสุทัศน์ ทศดารา สมาชิกสภา อบจ.ตราด เขต อ.เกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทตราด ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท พัฒนาด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานบนแหล่งท่องเที่ยว อ.เกาะกูด ด้วยการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา ทำการขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้น จากเดิมที่กว้างประมาณ 4 เมตร ขยายออกไปอีกข้างละ 1 เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนของเดิมในส่วนที่ชำรุด ระยะทางประมาณ 30 กม. ตั้งแต่ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด-บ้านอ่าวใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมา ถนนบนเกาะกูดนั้นแคบ การใช้ยานพาหนะสัญจรไป-มา ไม่ค่อยสะดวก เวลาที่รถยนต์วิ่งสวนทางกัน บางครั้งจะต้องหลบลงข้างทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะลำบากมาก

เมื่อโครงการขยายไหล่ทางเสร็จเรียบร้อยจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เป็นอย่างดี ในการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) และการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของเกาะกูด ซึ่งถนนดังกล่าว จะเชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือโดยสาร-ขนส่งสินค้า จากฝั่งไปยังเกาะกูดและผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ เช่น หาดตะเภา-หาดคลองเจ้า-หาดคลองหิน-หาดอ่าวจาก-หาดอ่าวพร้าว-หาดบางเบ้า-หาดคลองยายกี๋-เขาเรือรบ เป็นต้น โดยทุกชายหาด จะทอดยาวมีทรายที่ละเอียดสีขาวน้ำทะเลใสสวยงามมาก และผ่านน้ำตกคลองเจ้า-น้ำตกคลองยายกี๋ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อายุหลายร้อยปีขึ้นอยู่จำนวนมาก และศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงที่บ้านอ่าวใหญ่-บ้านอ่าวสลัดและชุมชนคลองมาด ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ 

นายสุทัศน์ กล่าวด้วยว่า ผู้รับเหมาได้ดำเนินการขยายไหล่ทางเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดของผิวจราจรกว้างข้างละ 1 เมตร ขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนของการตีเส้นจราจร ติดตั้งราวเหล็กกั้นทางโค้ง และติดตั้งไฟสัญญาณเตือน รวมไปถึงป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

สำหรับเป้าหมายของโครงการดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะกูด ที่ในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยวเริ่มขยายตัว และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปพักผ่อนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะบนพื้นที่เกาะกูดแหล่งท่องเที่ยวในท้องทะเลตราด ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีทั้งหาดทราย-ทะเล, ภูเขา, น้ำตก นั่นเอง.

กรมทางหลวงชนบท จัดสรรงบประมาณรวม 60 ล้านบาท ขยายผิวการจราจรบนแหล่งท่องเที่ยวเกาะกูด พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน-ส่งเสริมการท่องเที่ยวขยายตัว คาด โครงการแล้วเสร็จช่วงปลายปีนี้... 2 พ.ย. 2559 15:19 2 พ.ย. 2559 16:12 ไทยรัฐ