วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกเอง ขายเอง เชื่อเกษตรอินทรีย์-เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดชาวนาไทย

อดีตเกษตรอำเภอที่กาฬสินธุ์ ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเสียเอง ปลูกข้าวระบบอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานออแกนิค ปลูก สี บรรจุถุงขายเอง ชี้ทางรอดชาวนาไทย ทำเกษตรแบบผสมผสาน อยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองตามรอยพ่อหลวง...  

วันที่ 2 พ.ย.59  ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สวนจารุวรรณ หมู่ 8 ตำบลภูปอ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ ของนายวินิจ ถิตย์ผาด เกษตรกรต้นแบบกาฬสินธุ์ ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตามรอยพ่อ

นายวินิจ ถิตย์ผาด อดีตเกษตรอำเภอ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วันนี้ได้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรบนพื้นที่ 84 ไร่ ทั้งพืชสวน พืชไร่ นาข้าว และป่าธรรมชาติ เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ปลูกพืชระบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี ได้รับมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ และเป็นพ่อค้าขายข้าวที่แพ็กถุงจำหน่ายกันเอง ทั้งข้าวสารเจ้าหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวดำ ข้าวมะลิดำ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหนียวก่ำ

นายวินิจ กล่าวว่า ในส่วนตัวแล้วได้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกที่จะอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเอง โดยนาข้าวที่ทำแต่ละปีจะปลูกข้าวแค่ 10 ไร่ จากพื้นที่ 84 ไร่ เพราะที่นี่ต้องแบ่งเป็นพื้นที่ป่า และปลูกพืชผลอื่นๆ โดย 10 ไร่ ของนาข้าวทำข้าว 2 ครั้ง ทั้งนาปรังและนาปี แม้ว่าจะอยู่ที่สูงแห้งแล้ง แต่สามารถทำนาข้าวได้ผลผลิตดี จากการลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เอง รวมถึงปุ๋ยพืชสดอย่างปอเทืองที่ช่วยบำรุงดินในระยะยาว  

"ถามว่า ทำไมปลูกข้าวแค่ 10 ไร่ ไม่ปลูกข้าวทั้งหมด ก็เนื่องจากว่า คนเรา 1 คน กินข้าวไม่เกิน 300 กก.ต่อปี ตอนนี้นาข้าวที่สวนจารุวรรณปลูกข้าวแต่ละชนิดเฉลี่ยที่ 440-550 กก.ต่อไร่ ตามแต่ประเภทข้าว เหลือก็นำออกจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายออแกนิคไทยแลนด์ที่เป็นพื้นที่นาข้าวคุณภาพร่วมจำหน่าย ซึ่งเวลานี้สวนจารุวรรณเป็นทั้งต้นน้ำคือ ผู้ผลิต ปลายน้ำ ก็คือผู้ขายผู้จำหน่าย"

ทั้งนี้ สวนจารุวรรณนอกเหนือจะผลิตข้าวขายเองแล้ว ยังรับซื้อข้าวเปลือกของเครือข่ายออแกนิคไทยแลนด์ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย โดยรับซื้อที่ กก.ละ 22-25 บาท มีเครื่องสีขนาดครัวเรือนสีข้าว คัดแยกกาก และแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีการจำหน่ายข้าวอยู่ที่เดือนละ 300-500  กก.ต่อเดือน โดยข้าวที่จำหน่ายเริ่มต้นที่ 60-120 บาท

อดีตเกษตรอำเภอฯ กล่าวอีกว่า คนยุคนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีความคิด และวิธีการทำเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง "เชื่อว่านี่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรและชาวนาไทยในเวลานี้ได้" นายวินิจ กล่าวในที่สุด. 

อดีตเกษตรอำเภอที่กาฬสินธุ์ ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเสียเอง ปลูกข้าวระบบอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานออแกนิค ปลูก สี บรรจุถุงขายเอง ชี้ทางรอดชาวนาไทย ทำเกษตรแบบผสมผสาน อยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองตามรอยพ่อหลวง... 2 พ.ย. 2559 14:51 2 พ.ย. 2559 16:08 ไทยรัฐ