ตั้งบอร์ดการเคหะฯ 'พิชิต' นั่ง ปธ.4 บิ๊กเหล่าทัพร่วมวงด้วย

ข่าว

  ตั้งบอร์ดการเคหะฯ 'พิชิต' นั่ง ปธ.4 บิ๊กเหล่าทัพร่วมวงด้วย

  ไทยรัฐออนไลน์

   2 พ.ย. 2559 15:40 น.

   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้ง คกก.การเคหะแห่งชาติชุดใหม่ 10 คน ตามที่ พม.เสนอ "พิชิต อัคราทิตย์" นั่ง ปธ. พร้อมนายพล ตร.-ทหาร ร่วมบอร์ดด้วย

   เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จํานวน ๙ คน ตามที่กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยเริ่มวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ แทนกรรมการ ที่พ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

   บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ สามปีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้แต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ จํานวน ๑๐ คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ ๑. นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ๒. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔. พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการ ๕. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ ๖. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ กรรมการ ๗. พลตํารวจโท ปิยะ อุทาโย กรรมการ ๘. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการ ๙. นางสาวจิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ กรรมการ ๑๐. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกรรมการในลําดับที่ ๑, ๒, ๘ และ ๑๐ เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:26 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์