วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุบาลวัดโบสถ์ อินทร์บุรี แปรขบวนอักษรเป็นสัญลักษณ์ เลข ๙

ร.ร.อนุบาลวัดโบสถ์ อินทร์บุรี แปรขบวนอักษรเป็นสัญลักษณ์ เลข ๙ พร้อมยืนสงบนิ่ง 9 นาที แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 2 พ.ย. ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง มีการแปรขบวนอักษรอย่างสวยงามเป็นสัญลักษณ์ เลข ๙ ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโบสถ์ อินทร์บุรี อ่านคำแสดงความอาลัย และร่วมกันยืนสงบนิ่ง 9 นาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันลงนามเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร.ร.อนุบาลวัดโบสถ์ อินทร์บุรี แปรขบวนอักษรเป็นสัญลักษณ์ เลข ๙ พร้อมยืนสงบนิ่ง 9 นาที แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2 พ.ย. 2559 11:45 2 พ.ย. 2559 13:19 ไทยรัฐ