วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้าย ผอ.อาชีวะ

ย้าย ผอ.อาชีวะ

โดย ซี.12
3 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.นั้นมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

มีทั้ง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมวิทยาลัยประมง

ช่วงนี้มีการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเหล่านั้นกว่า 60 แห่งประกอบด้วย

1.นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เป็น ผอ. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 2.นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผอ. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 3.นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 4.นางยุพิน พิมศร ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็น ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 5.นางวรรณภา พ่วงกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

6.นางวัลลีย์ อาศัย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 7.นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 8.นางศิริวรรณ วงศ์วิลา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ปราสาท เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9.นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัยผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็น ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์10.นายจรูญ ชูสังข์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

11.นายจิระ เฉลิมศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 12.นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 13.นายเจริญ โคตรดี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 14.นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 15.นายฉัตราวัฒน์ ยาละผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

16.นายชนสรณ์ จิตภักดี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เป็น ผอ. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 17.นายชัยพร รัตนแสง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 18.นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอู่ท่อง เป็น ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 19.นายณรงค์ ไทยทอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 20.นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

21.นายดำรงค์เดช สุริยา ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 22.นายถาวร ทิพวรรณ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 23.นายทองคำ ตินะลา ผอ.วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 24.นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 25.นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

26.นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 27.นายธนภัทร แสงจันทร์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 28.นายธานินทร์ สังข์น้อย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 29.นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 30.นายธีระ นรสิงห์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

การโยกย้ายคราวเดียวกันนี้ยังเหลืออีก 33 รายจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้