ข่าว

วิดีโอ

ปัญหาชาวนายังวนอยู่ในอ่าง

ทุกข์ของชาวนา ทุกข์ของแผ่นดิน” เป็นทิศทางการหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ล้มหายตายจากไปแล้ว แต่ก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยเพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมปลูกข้าวกันมากที่สุด

เมื่อคนส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพทำนา ในทางการเมืองก็ต้องหาเสียงกับคนพวกนี้เป็นด้านหลัก ด้วยการเสนอนโยบายในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาข้าว จำนำข้าว จนมาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

เพราะราคาตกต่ำจนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างชัดเจน

เหตุก็มาจากปีนี้ปริมาณข้าวที่ผลิตออกมามีจำนวนมาก เนื่องจากดินฟ้าอากาศเป็นใจ แต่ก็หาใช่ว่าเป็นปัญหาของไทยอย่างเดียว เพราะชาติคู่แข่งก็ปลูกข้าวได้มากเช่นเดียวกัน ทำให้ข้าวในตลาดโลกมีปริมาณที่มาก

เป็นเรื่องของอุปสงค์-อุปทาน ที่ทำให้ราคาข้าวต่ำมากกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นของไทยยังมีปัญหาข้าวมีความชื้นมาก เป็นเหตุให้พ่อค้าคนกลางกดราคาให้ต่ำลง เพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่มียุ้งฉางของตัวเองที่จะเก็บข้าวเอาไว้

แน่นอนว่าในสภาพเช่นนี้เจ้าของโรงสี พ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ก็ถือโอกาสที่จะกดราคา เพราะหากซื้อราคาถูกและมียุ้งฉาง มีโรงสีของตัวเอง ก็สามารถนำข้าวไปเก็บกักไว้แล้วค่อยขายทีหลังก็จะได้กำไรมาก

ไม่ต้องถามว่าเจ้าของโรงสี เจ้าของยุ้งฉาง พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่งออกเป็นใครมาจากไหนและมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหน

สร้างปัญหาแก่วงการข้าวมาเกือบทุกยุคสมัย แม้จะมีบางส่วนที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ตรงไปตรงมา แต่ก็มีบางส่วนหรือส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะซื่อตรงนัก และเอารัดเอาเปรียบชาวนามาตลอด

นี่คือปัญหาที่นักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะใช้วิธีการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลผลิตของพืชชนิดต่างๆ ด้วยการขอให้ชาวนาเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ เพื่อลดการปลูกข้าว แต่ก็นั่นแหละระหว่างรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

ล่าสุด ก็จะใช้วิธีการให้เงินช่วยเหลือเพื่อจำนำยุ้งฉาง หรือถ้าไม่มียุ้งฉางก็จะให้เงินส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องขายข้าวในตอนนี้

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ที่สำคัญก็คือในปัจจุบันนั้นพวกที่มีที่ดินและเคยทำนากันมาก่อนไม่ค่อยจะทำเอง แต่จะให้เช่าที่นาหรือจ้างทำนา เนื่องจากหันเหไปประกอบอาชีพอื่นเพราะเห็นว่ามีความมั่นคงกว่า มีรายได้ที่แน่นอนกว่า

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้ผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เพราะขาดการพัฒนาและส่งเสริมให้ถูกทิศทาง

ปัญหาชาวนาก็ยังคงเป็นปัญหาคู่บ้านคู่เมือง หากไม่สามารถคิดหรือหาแนวทางแก้ไขให้ถูกทางและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้

ก็จะเป็นอย่างนี้อีกนานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปีต่อปีอย่างนี้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเดินหน้าเอาจริงเอาจังกันได้แล้ว

รัฐบาลชุดนี้มีโอกาสที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ได้ เพียงแต่จะต้องมีทิศทางที่ถูกต้อง มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ รู้จริง ทำจริง กล้าตัดสินใจจึงจะสำเร็จได้

อย่าได้แปลกใจว่าพอราคาตกต่ำจะกลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองฉับพลันอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เพราะเรื่อง “ข้าว” นั้นเปลี่ยนรัฐบาลมาหลายครั้งแล้ว.

“สายล่อฟ้า”

ทุกข์ชาวนา 2 พ.ย. 2559 10:32 2 พ.ย. 2559 10:33 ไทยรัฐ