วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์โสมฯ ประทานชุดข้าวเหนียวไก่ทอดแก่ประชาชน


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จยังรถหน่วยเคลื่อนที่ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ทรงทอดไก่ และประทานชุดข้าวเหนียวไก่ทอดแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพด้วยพระองค์เอง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไม่ทรงถือพระองค์.

2 พ.ย. 2559 03:53 2 พ.ย. 2559 03:56 ไทยรัฐ