Thairath Logo
กีฬา

บัณฑิตธรรมศาสตร์ติดโบดำแถบครุย

Share :

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า มธ.ได้มีประกาศลงวันที่ 31 ต.ค. เรื่อง แนวทางการทำป้ายแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-13 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ เพื่อ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของการไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ ป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต ให้ใช้ข้อความในแนวทางเดียวกันนี้คือ บัณฑิตธรรมศาสตร์สืบสาน ปณิธานในหลวง หรือคำสอนที่เป็นข้อคิด หรือแนวทางแก่บัณฑิตในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ตามความเหมาะสมไม่ต้องมีระบายผ้าดำขาว หรือตั้งเครื่องบูชา ทั้งให้ งดกิจกรรมที่นักศึกษาบูมบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์ หรือกิจกรรมรื่นเริงทั้งหมด ส่วนผู้มาแสดงความยินดีสามารถมีของขวัญให้บัณฑิตได้ตามสมควรแต่ควรเลี่ยงการให้ดอกไม้ในการแสดงความยินดี สำหรับการจำหน่ายดอกไม้และของขวัญโดยรอบมหาวิทยาลัยจะได้ประสาน กทม.และผู้ค้าให้งดทั้งหมด เพราะ มธ.อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรมีการจำหน่ายสิ่งของตามทางเท้าในช่วงเวลานี้ และการแต่งกายของบัณฑิต ให้แต่งกายตามปกติ โดยจะให้ติดโบดำ ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้จัดไว้ให้บนแถบครุยบัณฑิต.

อ่านเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์วันพระราชทานปริญญาบัตรพิภพ อุดรงดกิจกรรมบูมบัณฑิตติดโบดำชุดครุยไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ