ข่าว

วิดีโอ

วท.ชู "คลองลัดมะยม" ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยม ชุมชนคลองลัดมะยม หนึ่งใน 60 ชุมชนต้นแบบที่ วท.เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนประสบผลสำเร็จ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ได้นำเทคโนโลยี GPS มาช่วยในการระบุพิกัดตำแหน่ง เพื่อบริหารจัดการแปลงเกษตรในพื้นที่ชุมชน รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำ เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมหรือการขาดแคลนน้ำ ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในชุมชน สังเกตระดับของน้ำ ทิศทางของน้ำ ว่าจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในแหล่งไหน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญชาวบ้านยังมีแนวคิดทำตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและหารายได้กันในชุมชน ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เสริมจากการเกษตร และไม่ต้องกังวลถึงปัญหาน้ำเน่าเสีย เพราะมีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

นายชวน ชูจันทร์ ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ในชุมชน มีน้ำเน่าเสีย ชาวบ้านต่างทิ้งขยะลงคูคลอง จึงได้นำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจาก สสนก. เข้ามาจัดการน้ำเน่าเสีย จนทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากมาย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ที่สำคัญ ทำให้ชาวบ้านมีแรงบันดาลใจที่อยากจะรักษาคุณค่าของชุมชนให้คงไว้แบบนี้ไปตลอด.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยม ชุมชนคลองลัดมะยม หนึ่งใน 60 ชุมชนต้นแบบที่ วท.เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2 พ.ย. 2559 00:15 2 พ.ย. 2559 00:15 ไทยรัฐ