ไลฟ์สไตล์
100 year

ร.9 กับกีฬา นร.

บี บางปะกง2 พ.ย. 2559 05:01 น.
SHARE

เรียนคุณบี บางปะกง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับคำสดุดีชื่นชมจากนานาประเทศว่ามีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่ได้รับคงหนีไม่พ้น “การกีฬา”

ข่าวแนะนำ

ทรงเล่นกีฬามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียดและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา น่าสังเกตว่ากีฬาที่โปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัยความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในกีฬานั้นๆ ซึ่งทรงพอพระทัยกับการเผชิญความท้าทายในเกมกีฬาเป็นอย่างมาก เช่น เทนนิส, เรือใบ เป็นต้น

พระองค์ทรงเป็นหัวใจสำคัญของการกีฬาทุกประเภท นอกจากจะเสริมสร้างสุขอนามัยให้แข็งแรง แล้ว ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาสมองให้เกิดความคิดที่กว้างไกล จึงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยเกิดความสนใจการกีฬายิ่งขึ้นและนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อกีฬานักเรียน พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเปิดการแข่งขันและมีพระบรมราโชวาทเปิดการแข่งขันถึง 2 ครั้ง ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา (ปัจจุบันคือ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ)

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 เสด็จพระราชดำเนินเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2504 ของกรมพลศึกษา มี พระบรมราโชวาท ความว่า “...การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา…”

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เสด็จพระราชดำเนินเปิดการแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2507 ของ กรมพลศึกษา มี พระบรมราโชวาท ความว่า “...การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง...”

พระบรมราโชวาทเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท บางครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์จะพระราชทานอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน อย่างเช่นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระราชทานอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นย้ำให้นักกีฬาทั้งหลายมีวินัยตลอดเวลา ทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมเป็นอันมาก ทรงสนพระทัยกีฬาที่มีโอกาสได้ฝึกซ้อม ด้วยทรงเห็นว่าการจะเป็นนักกีฬาที่ดีนั้น ต้องให้ความสนใจในการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ถ้านักกีฬาคนใดไม่ฝึกซ้อมก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ได้ นอกจากนี้พระองค์ทรงสนพระทัยในการออกกำลังพระวรกายเพื่อสุขภาพเช่นกัน พระองค์ทรงออกกำลังพระวรกายสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาการ คือ มีการบันทึกพระชีพจร ความดันพระโลหิต ทั้งก่อนและหลังการทรงออกกำลังพระวรกาย รวมทั้งทรงกระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นแก่พระวรกายก่อนเริ่มและผ่อนคลายความตึงเครียดของพระกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังพระวรกาย โดยทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตร เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดี

ก็ขอให้นักกีฬานักเรียนและเยาวชนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมและประเทศชาติต่อไป.

ประโยชน์ เทียนศาสตร์

บี บางประกง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนบี บางประกงในหลวง รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาการแข่งขันกรีฑานักกีฬานักเรียนคอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:08 น.