ข่าว
100 year

10 ปท.สมาพันธ์สตรีอาเซียน ทึ่ง 'โครงการแก้มลิง' แนวทางทรงแก้ปัญหาน้ำ

ไทยรัฐออนไลน์1 พ.ย. 2559 22:30 น.
SHARE

สมาพันธ์สตรีอาเซียน 10 ประเทศ ทึ่งพระปรีชาสามารถ ในการนำเสนอโครงการพระราชดำริ "โครงการแก้มลิง" หลังประธานสภาสตรีแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดสายพระเนตรอันกว้างไกลในการแก้ระบบบริหารการจัดการน้ำ พร้อมยืนแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทำให้ต่างชาติประจักษ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน...
  
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่โรงแรมใบหยก ประตูน้ำ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ในฐานะประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ACWO) เป็นประธานเปิดการประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of Women’s Organisation-ACWO) ครั้งที่ 17  ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยมีสมาชิกจากชาติ 10 ชาติอาเซียนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีการส่งมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียนต่อให้ประเทศเมียนมาด้วย

10 ประเทศอาเซียนตั้งใจฟังแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียนได้นำสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ร่วมยืนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
ดร.วันดี นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยว่า ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 4,500 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในพระราชดำริจำนวน 169 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายคือ "ความผาสุก" ของประชาชน

สำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานให้คนไทยนำไปประยุกต์ใช้ ได้สร้างความผาสุกให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการสำคัญคือ 1.ความพอประมาณ  2.ความมีเหตุผล และ 3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ยืนไว้อาลัยร่วมกัน

ดร.วันดี กล่าวถึงโครงการแก้มลิงของพระองค์ท่านว่า เป็นโครงการที่เกิดจากการมีพระราชดำริถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายว่า "ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง" ด้วยแนวพระราชดำรินี้ จึงเกิดเป็น "โครงการแก้มลิง" ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง
 
"ลักษณะของโครงการแก้มลิง จะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเล เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจนต่ำกว่าน้ำในคลอง น้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ำออกจากคลอง ที่ทำหน้าที่แก้มลิง เพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมาเอง จึงทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง จนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับในคลอง จึงปิดประตูระบายน้ำ โดยให้น้ำไหลลงทางเดียว ซึ่งโครงการแก้มลิงนอกจากจะช่วยบรรเทาป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งได้อีกด้วย" ดร.วันดี อธิบายโครงการแก้มลิงให้สมาชิก 10 ชาติอาเซียนได้เข้าใจ และได้รับความสนใจอย่างมาก

ประธานสภาสตรีไทย


ประธานสมาพันธ์สตรีอาเซียน ยังกล่าวถึงเป้าหมายของสมาพันธ์สตรีอาเซียนด้วยว่า  เป็นการรวมกลุ่มผู้นำสตรีอาเซียน เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมสันติสุขในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย และด้านอาชีพ  เพื่อนำสังคมอาเซียนไปสู่ความมั่นคง และมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้