Thairath Logo
กีฬา

ข้าราชการ - ปชช.เมืองโคราช เข้าอุปสมบท 90 รูป 9 วัด ถวายเป็นพระราชกุศล

Share :

เมืองโคราช จัดอุปสมบท 90 รูป 9 วัด ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลงผม โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธี โดยมีพิธีเรียกขวัญนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมอุปสมบทรวมจำนวน 90 รูป ใช้สถานที่วัดในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 9 วัด สำหรับทำกิจสงฆ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ใช้สถานที่วัดภายในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย วัดสุทธจินดาวรวิหาร วัดพายัพ วัดบึง วัดสระแก้ว วัดดอนขวาง วัดศาลาลอย วัดบูรพ์ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และวัดป่าสาลวัน เป็นสถานที่ในการอุปสมบท และจำวัด โดยมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก.
อ่านเพิ่มเติม...