วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ทุ่มงบช่วยชาวนา! หว่าน 2.2 หมื่นล้าน อุ้มช่วยเหลือราคาข้าวตก

นบข.ถกนัดพิเศษ ร่วมกับครม. มีมติกำหนดราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 1.1 หมื่น แต่ธ.ก.ส.รับจำนำที่ตันละ 9.5 พันบาท รวมเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว-ค่าปรับปรุงข้าวและค่ายุ้งฉาง ทำให้ชาวนารับเงิน 13,000 บาท รวมใช้งบ 2.2 หมื่นล้าน...

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (นบข.) นัดพิเศษ ที่มีการประชุมก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่สำรวจราคาข้าวหอมมะลิตามท้องตลาด พบว่ามีราคาอยู่ระหว่าง 9,700-12,000 บาท นบข.และคณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้กำหนดราคากลางข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 11,000 บาท และโดยตามหลักเกณฑ์เราจะจำนำที่ 90% กำหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะรับจำนำอยู่ที่ราคาตันละ 9,500 บาท โดยจะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งค่าเก็บเกี่ยว และค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่จะเข้าโครงการจำนำยุ้งฉาง จะมีค่าขึ้นยุ้งฉาง และค่ารักษาอีก 1,500 บาท รวมทั้งสิ้นเกษตรกรรับเงินทั้งหมด 13,000 บาท

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง ที่ไม่สามารถเข้าโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขาย ก็สามารถนำข้าวไปขายในตลาดได้ทันที และจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยว และค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาท จาก ธ.ก.ส. เช่นกัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มทันที ถึง 28 ก.พ. 2560 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท และหากเดือนถัดไปราคาข้าวมีการปรับตัว ก็อาจมีการปรับราคาอีกได้ คงการมีระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ จะไปกำกับดูแลโรงสีข้าว ถึงการตรวจวัดความชื้น และน้ำหนักข้าว เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และจะเดินสายหาตลาดใหม่ๆ ที่ไทยเคยสูญเสียไป อย่างประเทศอิหร่าน ที่เลิกซื้อข้าวจากประเทศไทยจากโครงการรับจำนำทุกเมล็ดที่ทำให้คุณภาพข้าวสูญเสียไป.

นบข.ถกนัดพิเศษ ร่วมกับครม. มีมติกำหนดราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 1.1 หมื่น แต่ธ.ก.ส.รับจำนำที่ตันละ 9.5 พันบาท รวมเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว-ค่าปรับปรุงข้าวและค่ายุ้งฉาง ทำให้ชาวนารับเงิน 13,000 บาท รวมใช้งบ 2.2 หมื่นล้าน... 1 พ.ย. 2559 16:03 1 พ.ย. 2559 16:57 ไทยรัฐ