วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงทะเบียนกีฬาอาชีพ จำเป็นแค่ไหน

ในปัจจุบันกีฬาอาชีพ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบอยู่ตามประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ฉบับใหญ่ ล่าสุดมีทั้งหมด 13 ชนิดกีฬาด้วยกัน ได้แก่

1.กีฬาฟุตบอล 1.1 ไทยพรีเมียร์ลีก (ชาย) 1.2 ลีกดิวิชั่น 1 (ชาย) 1.3 ลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 (ชาย) 1.4 เอฟเอ คัพ (ชาย) 1.5 โตโยต้า ลีกคัพ (ชาย) 1.6 ฟุตซอล ไทยแลนด์ลีก (ชาย)

2.กีฬากอล์ฟ 2.1 ไทยแลนด์ คลาสสิก (ชาย) 2.2 ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ (ชาย) 2.3 คิงส์คัพ (ชาย) 2.4 เอเชียนทัวร์ ควอลิฟายอิงสคูล (ชาย) 2.5 พีจีเอ ไทยแลนด์ ทัวร์ (ชาย) 2.6 ควีนส์ คัพ (ชาย) 2.7 ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ (ชาย) 2.8 แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ (หญิง) 2.9 ธงชัย ใจดี ฟาวน์เดชั่น (ชาย) 2.10 ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ (หญิง) 2.11 บุญชู เรืองกิจ แชมเปียนชิพ (ชาย)

3.กีฬาเจ็ตสกี 3.1 คิงส์ คัพ (ชาย) 3.2 เจ็ตสกี โปร ทัวร์ (ชาย)

4.กีฬาวอลเลย์บอล 4.1 ไทยแลนด์ ลีก (ชาย) 4.2 ไทยแลนด์ ลีก (หญิง) 4.3 วอลเลย์บอล ซุปเปอร์ ลีก (ชาย/หญิง) 4.4 เอฟไอวีบี บีช วอลเลย์บอล เวิลด์ ทัวร์ ไทยแลนด์ โอเพ่น (หญิง)

5.กีฬาตะกร้อ 5.1 ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 (ชาย) 5.2 ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ (ชาย)

6.กีฬาโบว์ลิ่ง 6.1 เวิลด์ โบว์ลิ่ง ทัวร์

7.กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ 7.1 เอฟไอเอ็ม โมโตครอส เวิลด์ แชมเปียนชิพ ออฟ ไทยแลนด์ (ชาย) 7.2 เอฟไอเอ็ม เวิลด์ ซุปเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ (ชาย) 7.3 เอฟไอเอ็ม เอเชียโรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ (ชาย)

8.กีฬาจักรยาน 8.1 ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ (ชาย) 8.2 ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ (หญิง)

9.กีฬาแข่งรถยนต์ 9.1 อาร์เอเอที ไทยแลนด์ เอ็นดูรานซ์ แชมเปียนชิพ อินเตอร์เนชั่นแนล (ชาย) 9.2 เวิลด์ ทัวริ่งคาร์ แชมเปียนชิพ (ชาย) 9.3 ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรีส์ (ชาย) 9.4 บุรีรัมย์ ซุปเปอร์ จีที เรซซิ่ง (ชาย)

10.กีฬาสนุ้กเกอร์ 10.1 สนุ้กเกอร์อาชีพดิวิชั่น 1 (ชาย)

11.แบดมินตัน 11.1 ไทยแลนด์ โอเพ่น (ชาย/ หญิง), 12. เทนนิส 12.1 บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ (ชาย) 12.2 ไอทีเอฟ โปรเซอร์กิต (หญิง) 

และ 13.บาสเกตบอล 13.1 ไทยแลนด์ ลีก (ชาย)

โดยตามกฎหมายลำดับรอง หรือกฎหมายลูกในเวลานี้ ได้เปิดให้บุคลากรด้านกีฬาอาชีพได้ทำการจดแจ้งหรือลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

เริ่มจากในส่วนของนักกีฬา ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญญาจ้าง หรือทําความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ เพื่อเล่นกีฬาอาชีพ ในกรณีที่บุคคลไม่มีสัญญาจ้าง หรือความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ เพื่อเล่นกีฬาอาชีพ บุคคลนั้นต้องมีชื่ออยู่ในอันดับของการแข่งขันกีฬาอาชีพที่สมาคมกีฬาอาชีพ หรือองค์กรกีฬาอาชีพประกาศ กำหนด

ในกรณีผู้ที่ประสงค์จะขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ เป็นคนต่างด้าว บุคคลนั้นต้องมีสัญญาจ้างหรือมีความตกลงร่วมกันกับสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ และต้องสามารถทํางานในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว

ส่วนสมาคมกีฬาอาชีพที่ประสงค์จะจดแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบการจดแจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมเอกสารและหลักฐานหนังสือรับรองการจัดตั้งสมาคมกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาอาชีพ และรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้มีอำนาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน นับแต่วันออกหนังสือรับรองนั้น

รวมถึงสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันสมาคมกีฬาอาชีพ ขนาด 4×6 เซนติเมตรครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ใน สังกัดหรือในความดูแล พร้อมสำเนาสัญญาจ้างและ แผนที่แสดงที่ตั้งของสมาคมกีฬาอาชีพ

ขณะที่สโมสรกีฬาอาชีพก็เช่นกัน ถ้าประสงค์จะจดแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ให้ยื่นแบบการจดแจ้งต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน

คณะบุคคล สําเนาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสโมสรกีฬาอาชีพ และวัตถุประสงค์ของสโมสรกีฬาอาชีพ รายชื่อคณะบุคคล และรายชื่อประธานสโมสรกีฬาอาชีพ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ และสําเนาทะเบียนบ้านของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ รูปถ่ายของประธานสโมสรกีฬาอาชีพ ขนาด 4×6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จํานวนสองรูป รายชื่อและจํานวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแล พร้อมสําเนาสัญญาจ้าง แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ

กรณีเป็นนิติบุคคล มีหนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และรายชื่อกรรมการ และผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล ซึ่งออกโดยผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น นอกนั้น เอกสารที่เหลือเหมือนของคณะบุคคล

โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนจดแจ้งดังกล่าว สามารถทำได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก หรือสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

ต่อข้อถามที่ว่า การจดแจ้งหรือลงทะเบียนกีฬาอาชีพ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ในเรื่องนี้ นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองการแข่งขันกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ต้องยอมรับว่ากฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ได้มี ข้อบังคับ ไม่มีคำว่าต้องทำ

แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะมีผลตามมาหากไม่มีการมาจดแจ้งหรือลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ถือว่าจำเป็นไม่น้อยเลย

นายวุฒิชัยกล่าวต่อว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 เน้นที่จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม คุ้มครอง กับบุคลากรกีฬาในทุกๆกลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มหลักอยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬา บุคลากรกีฬา สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งกรณีหากเกิดปัญหาในข้อสัญญา ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้านักกีฬา บุคลากรกีฬา หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในขอบข่าย ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก็จะไม่ได้รับคุ้มครองใดๆ

จะไม่มีการรับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะตกไปทันที

ผู้อำนวยการกองการแข่งขันกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวย้ำอีกว่า แต่ถ้ามาจดแจ้งยืนยันสิทธิ์ของตนเองกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณีถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้น ไม่ได้รับความเป็นธรรมในข้อสัญญา ถูกเอารัดเอาเปรียบ กฎหมายฉบับนี้ก็จะให้ความคุ้มครองในทันที

ข้อร้องเรียนก็จะได้การพิจารณา เข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าจะมีประโยชน์ต่อบุคลากรกีฬาอาชีพคนนั้นๆโดยตรงเอง ดังนั้น ถือว่าประโยชน์มีมาก

เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ใครที่อยู่ในข่ายเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพอย่าได้รอช้า สามารถไปดำเนินการทำเรื่องได้เลย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

ในปัจจุบันกีฬาอาชีพ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบอยู่ตามประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ฉบับใหญ่ ล่าสุดมีทั้งหมด 13 ชนิด 1 พ.ย. 2559 13:58 1 พ.ย. 2559 14:00 ไทยรัฐ