วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหาร วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่ เมื่อ 8 ก.พ.2524 โดยมีครูบาน้อย เตชปญฺโญ เฝ้ารับเสด็จ.

1 พ.ย. 2559 07:13 1 พ.ย. 2559 07:14 ไทยรัฐ