วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธสน.กำไรเฉียดพันล้าน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 59 ว่า ธสน.มีผลกำไรสุทธิ 931 ล้านบาท และบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้แข่งขันได้มากขึ้น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.ย.59 มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 74,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 58 จำนวน 928 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 16,020 ล้านบาท และมีการชำระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ 90,717 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นปริมาณธุรกิจของเอสเอ็มอี 59,707 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่เอสเอ็มอี 30,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,604 ล้านบาท หรือ 32.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้ส่งออกเอสเอ็มอี โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (เอ็นพีแอล) ณ สิ้นเดือน ก.ย.59 อยู่ที่ 5.07% โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ 3,774 ล้านบาท และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 6,424 ล้านบาท เป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 3,111 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพึงกัน 206.52% ทำให้ธนาคารยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง.

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 59 ว่า ธสน.มีผลกำไรสุทธิ 931 ล้านบาท และบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 1 พ.ย. 2559 00:37 1 พ.ย. 2559 00:37 ไทยรัฐ