วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูนิเซฟเผย เด็ก 2 พันล้านสูดอากาศพิษ เสียชีวิตปีละ 6 แสนทั่วโลก

“ยูนิเซฟ” (กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ) เผยแพร่รายงานใหม่เมื่อ 30 ต.ค.ระบุว่า มีเด็กราว 2,000 ล้านคนทั่วโลกสูดดมอากาศเป็นพิษ โดยภูมิภาคที่มีเด็กอาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษมากที่สุดคือ เอเชียใต้ จำนวน 620 ล้านคน โดยเฉพาะอินเดียและชาติเพื่อนบ้าน ตามด้วยแอฟริกาอีก 520 ล้านคน และเอเชียตะวันออกอีก 450 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในจีน มลพิษทางอากาศยังทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบราว 600,000 คน หรือเกือบ 1 ใน 10 ทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคต่างๆ เช่นโรคทางเดินหายใจ

รายงานของยูนิเซฟระบุอีกว่า เด็กราว 300 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 7 ของทั้งโลก ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่มีมลพิษทางอากาศกลางแจ้งสูงกว่าค่ามาตรฐานสากลที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดอย่างน้อย 6 เท่า โดยอยู่ในเอเชียใต้มากที่สุดราว 220 ล้านคน ทำให้ร่างกาย สมอง และปอดของเด็กที่อยู่ในวัยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเสียหาย โดยเด็กมีความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศสูงกว่าผู้ใหญ่ เพราะหายใจเร็วกว่า 2 เท่า สูดอากาศมากกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีมวลกาย

รายงานฉบับนี้เผยแพร่ก่อนการประชุมว่าด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของยูเอ็นที่โมร็อกโก 7-18 พ.ย.นี้.

ยูนิเซฟเผยรายงานใหม่ ชี้ว่า เด็กกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกกำลังสูดดมอากาศเป็นพิษ และกว่า 300 ล้านคนอาศัยในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงการมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก... 31 ต.ค. 2559 23:51 1 พ.ย. 2559 04:41 ไทยรัฐ