ข่าว

วิดีโอ

ไทยติดทำธุรกิจง่ายท็อป 50โลก

สัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารโลก ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ “ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” หรือ รายงาน Doing Business 2017 ผลปรากฏว่า ประเทศไทย ยังรักษา “อันดับที่ 46” ของปีก่อนไว้ได้ ทำให้ไทยยังติดทำเนียบ 50 ประเทศแรกในโลกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยได้คะแนนเฉลี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยคือ จากคะแนน 71.65 เพิ่มเป็น 72.53 เพราะมีการปฏิรูปใน 3 เรื่องในรอบปีที่ผ่านมา

ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่ดีนักก็ตาม

ธนาคารโลก ระบุว่า ในปีที่ผ่านมา ไทยได้ดำเนินการปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจด้วยการปฏิรูปใน 3 ด้าน คือ (1) การช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยสะดวกขึ้น ด้วยการสร้างระบบการบริการจ่ายเงินลงทะเบียนไว้ที่จุดเดียวกัน และยังลดระยะเวลาในการขอรับตราประทับของบริษัท

(ผมอ่านข้อนี้แล้วก็ขำๆ เรื่องจ่ายเงินลงทะเบียนในจุดเดียว การขอตราประทับบริษัทเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีการปฏิรูปอะไรเลย แค่ข้าราชการไม่ดึงเรื่องดองเรื่องให้เป็นเรื่องยาก โดยมีวาระอะไรแอบแฝงก็ไม่รู้ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นดั่งพลิกฝ่ามือ ข้อนี้ทำให้ไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 96 ปีที่แล้วมาอยู่อันดับที่ 78 ถือว่ายังไม่ดีนัก)

(2) ประเทศไทยได้ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อ โดยเริ่มให้ข้อมูลคะแนนสินเชื่อแก่ธนาคารและสถาบันการเงิน

(ข้อนี้ก็เหมือนกัน ที่ผ่านมาไม่รู้กั๊กไว้ทำไม ผลเสียที่เกิดขึ้น ผู้รับเคราะห์ก็คือประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ที่รัฐบาลต้องการช่วยนั่นแหละ การปรับปรุงข้อนี้ทำให้ไทยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 97 ในปีที่แล้วมาอยู่อันดับ 82 ก็ถือว่ายังไม่ดีนัก)

(3) มีการแก้ไขปัญหาการล้มละลายรวดเร็วขึ้น ด้วยการปรับโครงสร้างของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

(ข้อนี้ผมขอยกความดีให้กับ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นับตั้งแต่ไปนั่งเก้าอี้อธิบดีก็เข้าไปสะสางขยะทรัพย์สินกองโตในกรมบังคับคดี นำสินทรัพย์ที่มีค่าออกประมูลขาย ริเริ่มให้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการ จนปัจจุบันทรัพย์สินจากคดีล้มละลายในกรมลดลงเยอะ ข้อนี้ทำให้ไทยขยับอันดับขึ้นจากอันดับที่ 49 ในปีที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่ 23 ขยับขึ้นทีเดียว 26 อันดับ)

แต่ในเรื่องภาษี ไทยยังทำได้ไม่ดีนัก ธนาคารโลก ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบภาษี และ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไทยล่าช้าอยู่ระดับเดียวกับ ติมอร์–เลสเต เลยทีเดียว เพราะใช้เวลาในการตรวจสอบภาษีและคืนภาษีนานมาก

คุณอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมไทยว่า มุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น แต่ไทยยังสามารถปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีก ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ การส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ยังช่วยให้คนไทยมีงานทำและงานดีขึ้นด้วย

ดูเรื่องไทยมาเยอะแล้วไปดู 10 ประเทศแรก จาก 190 ประเทศ ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก เสียหน่อยครับ 1.นิวซีแลนด์ 2.สิงคโปร์ 3.เดนมาร์ก 4.ฮ่องกง 5.เกาหลีใต้ 6.นอร์เวย์ 7.อังกฤษ 8.สหรัฐฯ 9.สวีเดน 10.มาซิโดเนีย

การจัดอันดับปีนี้ ธนาคารโลก ยังไม่ได้รวมตัวชี้วัดเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีก 5 ประเด็น คือ 1.การเข้าถึงและความโปร่งใส 2.ความปลอดภัยในการประมูล 3.ความล่าช้าในการชำระเงิน 4.แรงจูงใจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5.กลไกการร้องเรียนในการดำเนินการ ทั้ง 5 ข้อล้วนเป็นอุปสรรคของนักธุรกิจไทยในปัจจุบันทั้งสิ้น ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ ไม่รู้ปีหน้าไทยจะประคองอันดับท็อป 50 ไว้ได้หรือไม่.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

31 ต.ค. 2559 08:53 31 ต.ค. 2559 08:53 ไทยรัฐ