รบ.เทิดพระเกียรติ 'ร.5-ร.9' ทรงเป็น 'พระบิดาข้าวไทย'

ข่าว

  รบ.เทิดพระเกียรติ 'ร.5-ร.9' ทรงเป็น 'พระบิดาข้าวไทย'

  ไทยรัฐออนไลน์

   27 ต.ค. 2559 17:11 น.

   ครม.เทิดพระเกียรติ "ในหลวง รัชกาลที่ 5" ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" ส่วน "ในหลวง รัชกาลที่ 9" ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"

   เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" เนื่องด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าว ที่ส่งผลและเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานัปการ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 1. ทรงยกเลิกกรมนา แล้วโปรดจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ 2. ทรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในการทำนา การเพิ่มผลผลิตข้าว ขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ และทรงนำเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ 3. ทรงเลิกทาส ส่งผลให้เพิ่มแรงงานในการผลิตข้าว เป็นแบบอย่างการเกษตรสมัยใหม่ 4. ทรงพัฒนาคุณภาพข้าวไทย ด้วยการแสวงหาพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีการประกวดพันธุ์ข้าว 5. ทรงสนับสนุนการค้าข้าว โดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข และ 6.ทรงวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการ

   พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ครม.ยังได้มีมติเห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย" เนื่องด้วย ทรงมีพระราชดำรัสต่างๆ เกี่ยวกับข้าวหลายด้าน อีกทั้ง มีพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว การทดลองและวิจัยโครงการส่วนพระองค์ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงสนับสนุนงานวิจัยข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกาย และทรงพระราชวิริยอุตสาหะในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่พสกนิกรชาวไทย ได้แก่ 1. ทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ด้วยการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2. ทรงสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำเนิดธนาคารข้าว เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการทำนาขั้นบันได โครงการฝนหลวง การสร้างความร่วมมือในระดับชุมชน 3. ทรงให้ความสำคัญด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพข้าว กำเนิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่เรียกว่า "แกล้งดิน" เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว รวมทั้งการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่า "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" 

   4. ทรงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูกข้าวและแปรรูปผลผลิตข้าวผ่านศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง เป็นการสนับสนุนอาชีพให้แก่เกษตรกร 5. ทรงพระราชทานแนวทางวิจัยและพัฒนาข้าวในโอกาสต่างๆ โดยให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการปลูก แรงงาน ปริมาณน้ำ ปริมาณปุ๋ย และภาวการณ์ด้านตลาด 6. ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในและต่างประเทศ และ 7. ทรงพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าว ผ่านทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกปี โดยได้มอบหมายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป

   ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวของประเทศไทย ได้เริ่มต้นตั้งแต่รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าว และพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพ โดยให้มีการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านชลประทานที่ใช้ในการปลูกข้าวของชาวนา และจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวจากทุ่งหลวงซึ่งอยู่ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ต่อมา ในปี 2459 ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยด้านข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ "นาทดลองคลองรังสิต" ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการปฏิรูปข้าวไทย นอกจากนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านวิจัยและพัฒนาข้าวไทยมาโดยตลอด มีการส่งเสริมสนับสนุนข้าวไทยจนเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง "International Rice Award" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้แด่พระองค์

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   เจ๊ฟองเบียร์ กรี๊ดหลังคาบ้านแทบทรุด ถูกเลขท้ายตรงๆ 92
   04:12

   เจ๊ฟองเบียร์ กรี๊ดหลังคาบ้านแทบทรุด ถูกเลขท้ายตรงๆ 92

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 00:40 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์