กีฬา
100 year

อบจ.ต่อยอดขยายผลอาชีพพระราชทาน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

จากจุดเริ่มต้นปี 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯกลับจากเยือนทวีปยุโรป

ครั้งนั้นทรงสนพระทัยการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นพิเศษ จึงนำมาซึ่งความร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมในปีต่อมา ขณะที่เดนมาร์กได้สนองพระราชปณิธานสนับสนุนงบประมาณใช้ดำเนินการเบื้องต้น

ก่อนที่รัฐบาลยุคนั้นกับสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์กจะทูลเกล้าฯถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่ประชาชนเมื่อปี 2505 ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ปัจจุบันก็คือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เผยว่า ด้วยเสมือนเป็นอาชีพพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย จ.พัทลุง จึงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่ได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพเสริมมาตั้งแต่ปี 2527

จนเกิดเป็นสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35/1 หมู่ 1 ต.นาท่อน อ.เมืองพัทลุง โดยปี 2554 รัฐบาลได้สนับสนุนงบฯโครงการไทยเข้มแข็ง 100 ล้านบาท กับของสหกรณ์ 150 ล้านบาท สร้างโรงงานแปรรูปนมดิบทันสมัย

เนื่องจากการดูแลสุขภาพคนในท้องถิ่นถือเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะผู้นำ อปท.จึงได้รับเป็นประธานสหกรณ์โคนมพัทลุง ทำงานร่วมกับ นายสุรัตน์ ชูอักษร ผจก.สหกรณ์ คอยดูแลให้ทุกภาคส่วนได้ดื่มนมดีมีคุณภาพ

โดยร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ 300 คน ที่มีโคนม 2,950 ตัว ผลิตน้ำนมสดวันละ 15 ตัน กับรับซื้ออีก 25 ตัน จากเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำมาผลิตเป็นนมยูเอชทีและนมพาสเจอไรส์วันละ 2 แสนกล่อง

ทั้งหมดส่งไปทั่วภาคใต้และตามโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ แม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ล่าสุด จึงกำลังขยับจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรู้การเลี้ยงโคนมขึ้นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

เพื่อต่อยอดขยายผลอาชีพพระราชทานของล้นเกล้าภูมินทร์ไปสู่พสกนิกรในทั่วทุกหย่อมหญ้า...!

สุธรรม คงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ท้องถิ่นไทยสุธรรม คงเพชรอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมสระบุรีวิสุทธิ์ ธรรมเพชรพสกนิกรรัฐบาลคอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED