ไลฟ์สไตล์
100 year

ร.ฟ.ท.พร้อมให้บริการรถไฟรุ่นใหม่ กทม.-เชียงใหม่ เที่ยวแรกเริ่ม 11 พ.ย.

ไทยรัฐออนไลน์26 ต.ค. 2559 10:20 น.
SHARE

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง เผย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เดินรถเที่ยวแรก 11 พ.ย.นี้ ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ เริ่มเปิดบริการ 2 ธ.ค.59 ...

วันที่ 26 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการจัดหาและได้ทยอยรับมอบรถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์จำนวน 115 คัน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้รับพระราชทานชื่อขบวนและพระราชทานอนุญาตให้เชิญชื่อพระราชทานประดับที่ตู้โดยสารรถไฟใหม่ทั้ง 115 คัน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ พระราชทานชื่อว่า “อุตราวิถี” 2. เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ พระราชทานชื่อว่า “อีสานวัตนา” 3. เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ พระราชทานชื่อว่า “อีสานมรรคา” และ 4. เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ พระราชทานชื่อว่า “ทักษิณารัถย์”

ข่าวแนะนำ


นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ การรถไฟฯ มีความพร้อมที่จะการเปิดให้บริการเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง และกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน 2 เส้นทางแรก เส้นทาง “อุตราวิถี” กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ และเส้นทาง “อีสานวัตนา” กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ขณะที่ อีก 2 เส้นทาง เส้นทาง “อีสานมรรคา” กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ และเส้นทาง “ทักษิณารัถย์” กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การให้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง จะนำมาให้บริการเดินรถทดแทนรถโดยสารปัจจุบัน ตามตารางเวลาเดินรถเดิม 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ยกเว้น เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ที่จะเปิดให้บริการทั้งขบวนรถโดยสารใหม่และขบวนรถปัจจุบันควบคู่กัน แต่จะให้ขบวนรถใหม่เดินรถทดแทนเวลาเดิมของรถปัจจุบัน ขณะที่ขบวนรถปัจจุบัน จะมีการขยับเวลาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป 


สำหรับรายละเอียดตารางเวลาเดินรถประจำวันของรถโดยสารรุนใหม่ ประกอบด้วย

ขบวน 9 รถด่วนพิเศษอุตราวิถีเส้นทางกรุงเทพ–เชียงใหม่ ออกเวลา 18.10 น. ถึงเวลา 07.15 น.
ขบวน 10 รถด่วนพิเศษอุตราวิถีเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ออกเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.50 น.
ขบวน 23 รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาเส้นทางกรุงเทพฯ–อุบลราชธานี ออกเวลา 20.30 น. ถึงเวลา 06.35 น.
ขบวน 24 รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาเส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 05.16 น.
ขบวน 25 รถด่วนพิเศษอีสานมรรคาเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ออกเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 06.45 น.
ขบวน 26 รถด่วนพิเศษอีสานมรรคาเส้นทางหนองคาย-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.10 น. ถึงเวลา 06.00 น.
ขบวน 31 รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ออกเวลา 14.45 น. ถึงเวลา 06.35 น.
ขบวน 32 รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์เส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ออกเวลา 18.45 น. ถึงเวลา 10.30 น.

นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ การรถไฟฯ ได้เปิดให้ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับใช้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ สามารถจองตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่ได้จองตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าแล้ว และมีกำหนดเดินทางหลังจากขบวนรถใหม่เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน และ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น การรถไฟฯ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสารรุ่นใหม่ทั้ง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 เตียงบน 791 บาท เตียงล่าง 881 บาท

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 เตียงบน 1,253 บาท เตียงล่าง 1,453 บาท

เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 เตียงบน 731 บาท เตียงล่าง 821 บาท รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 เตียงบน 1,120 บาท เตียงล่าง 1,320 บาท

ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 เตียงบน 748 บาท เตียงล่าง 838 บาท รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 เตียงบน 1,157 บาท เตียงล่าง 1,357 บาท

เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 เตียงบน 855 บาท เตียงล่าง 945 บาท รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 เตียงบน 1,394 บาท เตียงล่าง 1,594 บาท


"การรถไฟฯ ได้ทยอยรับมอบตู้รถโดยสาร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้มีการดำเนินการตรวจรับ พร้อมกับทดลองการเดินรถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารถโดยสารรุ่นใหม่ มีความพร้อมเปิดให้บริการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้การรถไฟฯ มีความมั่นใจรถโดยสารชุดใหม่มีความพร้อมเต็มที่แล้ว และสามารถนำมิติใหม่แห่งการเดินทางทางรถไฟที่ดีมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทย"

สำหรับขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ แต่ละขบวนประกอบด้วย รถพ่วงเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 (บนอ.ป.) รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.) ในจำนวนนี้ มีรถสำหรับผู้พิการ 1 คัน รถโบกี้ขายอาหารปรับอากาศ (บกข.ป.) และรถกำลังไฟฟ้า (Power Car) ที่สามารถทำให้ขบวนรถไฟขบวนนี้ เป็นขบวนรถที่ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน อาทิ ห้องน้ำระบบสุญญากาศ ระบบกันสะเทือนแบบรถไฟความเร็วสูง ระบบทีวีแจ้งเตือน ปลั๊กไฟบริการทุกที่นอน จอทีวีส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารชั้น 1 กล้องวงจรปิดควบคุมความปลอดภัย รถสำหรับคนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทาง ตารางเวลาเดินรถ และข้อมูลต่างๆ ได้ที่ CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.RAILWAY.CO.TH หรือ FACEBOOK : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การรถไฟรถโดยสารรุ่นใหม่เปิดเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ตู้โดยสารรถไฟใหม่บริการเชิงพาณิชย์จองตั๋วโดยสารรถไฟวุฒิชาติ กัลยาณมิตรกรุงเทพ-เชียงใหม่ขบวนรถใหม่รถพ่วงปรับอากาศรถปรับอากาศนั่ง-นอนขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:36 น.