Thairath Logo
กีฬา

ไทย-รมต.อาเซียนเกษตรฯ จับมือร่วมแก้ประมงผิดกฎหมาย

Share :
line-share-logo

"บิ๊กฉัตร" เผยเวทีประชุม รมต.เกษตรป่าไม้อาเซียน ร่วมทำนโยบายประมงอาเซียน ดูแลใช้ทรัพยากรทางทะเล-ผลักดันแผนแก้ประมงผิด ก.ม.

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อยืนยันท่าทีของประเทศไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น และการเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและไร้ระเบียบ (ไอยูยู) ในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด รวมถึงการจัดทำ นโยบายการประมงอาเซียน เพื่อเสริมความเข้มแข็งของความพยายามร่วมกันในการทำการประมงอย่างยั่งยืน รักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สู่ความเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียน พร้อมกับตนได้นำเสนอนโยบายของกระทรวงฯ อาทิ การลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming และการทำการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเรายินดีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศสมาชิกในเวทีต่างๆ ด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นชอบใน 7 ประเด็นหลัก อาทิ การร่วมมือกันเพื่อมุ่งหน้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2568 ทั้งในด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและมีพลวัต มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตเชิงผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของอาเซียนด้านปศุสัตว์ พืช และประมง ปี 2559-2563 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของอาเซียนด้านป่าไม้ ปี 2559-2568 และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ปี 2558-2563 การผลักดันความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการค้า หารือแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสหกรณ์การเกษตรของอาเซียน ปี 2558-2563 และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้ดำเนินงานโดยเร็วต่อไป และความร่วมมือด้านการดื้อยาปฏิชีวนะในภาคการเกษตร ทั้งในภาคปศุสัตว์และสาธารณสุข จึงต้องสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากประเทศภาคีที่พัฒนาแล้ว  อีกทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านป่าไม้ เช่น การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านป่าไม้ยั่งยืน กระบวนการนโยบายป่าไม้สากล การออกใบรับรองด้านป่าไม้ การพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา การบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและความร่วมมือด้านสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
จับปูม้า ได้วันละหมื่น! ชาวเลเรือเล็ก ขอบคุณ ‘ลุงตู่’ จัดระเบียบประมง

อ่านเพิ่มเติม...
ประมงผิด ก.ม.ไอยูยูฉัตรชัย สาริกัลยะรมต.อาเซียนเกษตรฯทรัพยากรทางทะเลไทย-อาเซียนป่าไม้ก.เกษตรฯประมงอาเซียนไทยแลนด์ 4.0ยุทธศาสตร์อาเซียน