วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยคลอดแนวทางการดูแลหญิงท้อง

ไทยคลอดแนวทางการดูแลหญิงท้อง

  • Share:

รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า ไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ทำแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพราะเรื่องทารกศีรษะเล็กจากเชื้อซิกาเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นการกำหนดการดูแลที่ชัดเจนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจของหญิงตั้งครรภ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการรายงานของสำนักระบาดวิทยา พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิกา 39 ราย คลอดแล้ว 9 ราย ทุกรายปกติ ส่วนทารก 2 รายที่ศีรษะเล็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังพบเมื่อทารกคลอดแล้ว และขณะนี้ทารกอยู่ในการดูแลของกุมารแพทย์ แต่เรื่องสำคัญคืออยากให้หญิงตั้งครรภ์รีบมาฝากครรภ์เพื่อตรวจและรับยาบำรุงจากแพทย์

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะทำงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ในรายที่พบว่ามีการติดเชื้อซิกาหรืออยู่ในพื้นที่ที่พบเชื้อซิกา แพทย์จะมีการตรวจเลือด ปัสสาวะและทำอัลตราซาวนด์ทุกเดือนในช่วง 18-20 สัปดาห์ หากพบเด็กมีความผิดปกติก็จะส่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ส่วนเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ต้องดูข้อบ่งชี้ว่าทารกส่งผลกระทบกับมารดาหรือไม่ และต้องปรึกษาบิดามารดาก่อน แต่หากอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ก็จะไม่ยุติการตั้งครรภ์เพราะเด็กมีชีวิตแล้ว นอกจากนี้ ในแม่ที่ติดเชื้อซิกาต่อให้คลอดออกมาแล้วเด็กสมบูรณ์ แพทย์ก็จะทำการตรวจติดตามเรื่องการได้ยิน การมองเห็นและพัฒนาการสมองจนกว่าจะครบอายุ 2 ปีด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้