ข่าว
100 year

ไฟเขียวแผน 3 เดือนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสื่อฯปี 2559 โดยคณะกรรมการฯ เน้นย้ำเรื่องการบริหาร ว่าต้องเป็นไปตามระเบียบ วินัย กฎ กติกา มติ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำชับเรื่องการใช้งบประมาณ ที่กองทุนพัฒนาสื่อฯได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) จำนวน 171 ล้านบาท สำหรับใช้ดำเนินงานในปี 2559 ช่วง 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) ว่า ต้องตรงไปตรงมา ประหยัด โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมยังมีมติปรับหลักเกณฑ์ และวิธีจัดสรรเงินสนับสนุนแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยแต่ละโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อฯก่อน

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังมีมติให้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 ต.ค.นี้ และสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานภายในสิ้นเดือนต.ค. ก่อนเปิดตัวกองทุนพัฒนาสื่อฯให้ประชาชนจดจำ พร้อมผลงานสร้างสื่อทางบวกเป็นตัวอย่าง โดยเน้นเรื่องความรัก สามัคคี เป็นคนดี เอื้ออาทร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติกรอบการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อฯปี 2560 เพื่อของบ ประมาณจาก กสทช.ในวงเงิน 505 ล้านบาทด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรกสทช.งบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อฯประหยัดโปร่งใส

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้