ไลฟ์สไตล์
100 year

กกต. รับทราบ มติผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟัน ธีรวัฒน์

ไทยรัฐออนไลน์4 ต.ค. 2559 19:14 น.
SHARE

กกต.รับทราบ มติผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟัน ธีรวัฒน์ ผิดจริยธรรมร้ายแรง ให้ฝ่ายกฎหมายเสนอชื่อกรรมการสอบตามประมวลจริยธรรม กกต. สมชัย ยัน ไม่ถ่วงเวลา ไม่ปกป้อง

วันที่ 4 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวว่าที่ประชุมรับทราบหนังสือของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่แจ้งมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการ กกต. มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรม ตามที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบจริง เพื่อให้ประธาน กกต.ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ กกต. กกต.จังหวัด และพนักงาน กกต. พ.ศ. 2551 แล้ว

ข่าวแนะนำ

โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ นายธีรวัฒน์ ได้เดินออกจากห้องประชุม เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่ง กกต.ได้ดำเนินการตามกฎหมาย คือรับเรื่องไว้และปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบของ กกต.คือ จะมีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของ กกต. เสนอชื่อกรรมการ 3-5 คน โดยประธานต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า หรือเท่ากับผู้ถูกร้องเรียน ซึ่งทางสำนักงานกฎหมายจะเสนอต่อที่ประชุม กกต.อีกครั้งโดยเร็ว ไม่มีการปกป้องหรือดึงเรื่องให้ช้า ทุกอย่างเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของ กกต. แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้ กกต. ก็จะทำไปเลยโดยไม่ต้องรอผลสรุปจาก ป.ป.ช. ที่มีผู้ร้องเรียนไปด้วย สำหรับ นายธีรวัฒน์ ถูกสภาพัฒนาการเมืองร้องเรียนว่า กระทำการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อเนื่องจนดำรงตำแหน่ง กกต. ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติยุติเรื่องในประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เนื่องจากผู้ร้องได้มีการยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.ไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อกล่าวหาที่มีต่อ นายธีรวัฒน์ จะเข้าองค์ประกอบความผิดตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ กกต. กกต.จังหวัด และพนักงาน กกต. พ.ศ. 2551 หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม ข้อ 4 (1) (2) และข้อ 8 ที่ระบุว่า กกต. กกต.จังหวัด และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ (1) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ และข้อ 8 กกต. กกต.จว. และพนักงานทุกคนต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งในกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ข้อ 18 วรรคสาม ก็บัญญัติไว้ว่า กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า กกต.คนหนึ่งคนใด ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ กกต.ที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2552 มาตรา 38 และมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้กรณีหากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม แล้วไม่มีการดำเนินการ หรือเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจฯ สามารถไต่สวน และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กกต.ฟันธีรวัฒน์รับทราบมติผู้ตรวจการแผ่นดินผิดจริยธรรมร้ายแรงระเบียบของกกต.สภาพัฒนาการเมืองสมชัย ศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารกลางธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์กรรมการกกต.

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 14:10 น.