ข่าว

วิดีโอ

สปส. ให้ผู้พิการ 2.8 หมื่นคน เลือกใช้สิทธิรักษาฟรี ตั้งแต่ 15 ต.ค.

สปส. ให้ผู้พิการในระบบประกันสังคม เลือกใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรีไม่จำกัดวงเงิน ตั้งแต่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป พร้อมเปลี่ยนที่รักษาได้ตามความต้องการ ไม่ผูกขาด รพ. กับบัตรประกันสังคม ...

วันที่ 4 ต.ค.59 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยหลังประชุมหารือแนวทางสาธารณสุขร่วมกันระหว่าง สปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุขสำหรับคนพิการร่วมกัน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะให้คนพิการในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขตามสิทธิบัตรทองทุกประการ ขณะนี้ สปส.อยู่ในระหว่างการเตรียมโอนย้ายข้อมูลผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ที่มีอยู่ประมาณ 28,000 คน ไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการให้แจ้งผู้พิการได้รับทราบว่า สามารถไปใช้สิทธิบัตรทองเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ผู้ประกันตนสังกัด หรือในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป

นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า คนพิการในระบบประกันสังคม จะได้รับประโยชน์ที่ได้รับสิทธิบัตรทอง โดยจะได้รับการรักษาโรคฟรีไม่จำกัดวงเงินต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษา ซึ่งจะมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องรักษาต่อเนื่อง ที่สำคัญ สามารถเปลี่ยนที่รักษาได้ตามความต้องการ ไม่ต้องผูกขาดโรงพยาบาลกับบัตรประกันสังคมเหมือนที่ผ่านมา

สปส. ให้ผู้พิการในระบบประกันสังคม เลือกใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรีไม่จำกัดวงเงิน ตั้งแต่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป พร้อมเปลี่ยนที่รักษาได้ตามความต้องการ ไม่ผูกขาด รพ. กับบัตรประกันสังคม ... 4 ต.ค. 2559 16:55 4 ต.ค. 2559 17:15 ไทยรัฐ