ข่าว

วิดีโอ

ไมโครซอฟท์จับมือ ก.แรงงาน ทำโปรแกรมพัฒนาเยาวชนไทยด้านไอที

(ภาพจากประทรวงแรงงาน) 

กระทรวงแรงงานจับมือ ไมโครซอฟท์ พัฒนาจ้างงานยุคดิจิตอล ตั้งเป้าสร้างอาชีพกลุ่มเยาวชน 10 ล้านคน เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษา การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน มุ่งเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้งาน เป็นนักพัฒนาด้านไอที...

วันที่ 4 ต.ค. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังหารือร่วมกับ นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงความร่วมมือในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ว่า รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และสังคม เพื่อให้ประเทศไทยโดยรวมมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศในโลกยุคใหม่และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิไมโครซอฟท์เพื่อสังคม ในการจัดทำโปรแกรมออนไลน์ที่เรียกว่า Microsoft M-Powered เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและวัยแรงงานใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาการจ้างงานในยุคดิจิตอล

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า โปรแกรมออนไลน์ Microsoft M-Powered จะเป็นการแนะแนวโลกอาชีพมากกว่า 2,500 หลักสูตร มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านไอที มุ่งเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้งาน เป็นนักพัฒนา สร้างรายได้ เป็นอาชีพอิสระมากขึ้น ลดการผูกขาดการทำงานในสถานประกอบการ และการพึ่งพานายจ้างโดยมีเป้าหมายกับเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี ที่มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ 10 ล้านคนให้ได้รับการพัฒนาเรื่องของภาษา เทคโนโลยี โดยทาง ไมโครซอฟท์ จะเป็นผู้ลงทุนด้านโปรแกรมให้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ การจัดหางาน การเรียนออนไลน์ การสมัครงาน การประกอบอาชีพอิสระ และอาชีพที่เกี่ยวกับสังคม โดยจะเริ่มให้บริการต้นปี 2560

"ไมโครซอฟท์ ได้พัฒนาโปรแกรมด้านอาชีพ ที่หลากหลายให้กับเยาวชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการจัดหางาน การเรียนรู้ออนไลน์ การสมัครงาน การประกอบอาชีพอิสระ และการติดต่อสื่อสารทางสังคม จะช่วยให้เยาวชนที่กำลังหางานทำ กำลังทำงานอยู่แล้ว เยาวชนที่ทำงานนอกระบบ รวมทั้งเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนแนวโน้มด้านอาชีพในโลกแห่งอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์ อาทิ การเรียนทักษะทางด้านภาษา การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การขายสินค้าออนไลน์" ม.ล.ปุณฑริก กล่าว.

กระทรวงแรงงานจับมือ ไมโครซอฟท์ พัฒนาจ้างงานยุคดิจิตอล ตั้งเป้าสร้างอาชีพกลุ่มเยาวชน 10 ล้านคน เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษา การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน มุ่งเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้งาน เป็นนักพัฒนาด้านไอที... 4 ต.ค. 2559 14:06 4 ต.ค. 2559 14:51 ไทยรัฐ