วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล

ค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล

  • Share:

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติอนุมัติร่างประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...(กองทุนกทปส.) และจะเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ในการจัดเก็บเงินจากรายได้ในปี 2560 ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีในไตรมาส 3 ปี 2561

สำหรับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุน กทปส.จัดเก็บแบบขั้นบันไดของรายได้ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1.รายได้ 0-5 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 0.50% ของรายได้ 2.รายได้ส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 0.75% 3.รายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1% 4.รายได้ส่วนที่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1.75% 5.รายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 2% ซึ่งผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไป (มัสต์แครี่) สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต นำส่งเข้ากองทุน กทปส.ได้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้