ข่าว
100 year

เปิดค่ายผู้นำกีฬา

ตองเจ4 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ทุกวันนี้การออกกำลังกายนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้อายุ ยืนยาว เพราะการมีสุขภาพที่ดีถือเป็นคุณภาพของชีวิต อย่างคำที่บอก

“อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

ทำให้ตอนนี้หลายองค์กรเริ่มใช้เรื่องของกีฬามาประยุกต์ใช้กับคนในองค์กรเพื่อหวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง อย่างล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมา “สสส.” หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เปิดโครงการ “สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559”

เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างมีระบบและยั่งยืน ภายในชุมชนและขยายเป็นวงกว้างเพื่อการสร้างผู้นำชุมชนและเยาวชนเป็นแกนนำในการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในท้องถิ่น และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกีฬาเพื่อสุขภาพและหลักการด้านโภชนาการ เพื่อลดภาวะโรคอ้วนในเด็กและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการค่ายผู้นำปี 2559 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “ผู้นำชุมชน” ที่เป็นการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ชายและหญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป

โดยจะเน้นที่เจ้าหน้าที่สังกัด อบจ., อบต., เทศบาล, สถาบันการศึกษาประจำจังหวัด หรือผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของชุมชนมวลชนและเยาวชน หรือผู้นำทางด้านกีฬาโดยตรง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดการเผยแพร่ และสานต่อกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง โดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ส่วนหลักสูตร “ผู้นำเยาวชน” เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ชายและหญิงทั่วประเทศ อายุระหว่าง 13-15 ปี เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้กีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ซึ่งจะใช้ 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, ว่ายน้ำ และทักษะการป้องกันตัว ในการเข้าอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทั้ง 3 ชนิดกีฬา จากผู้ฝึกสอนระดับชาติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดโครงการ

โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 7-11 ต.ค.59 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จ.อ่างทอง และ รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 15-19 ต.ค.59 ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จ.กระบี่

อย่าลืมนะครับ “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย” เพราะกีฬาคือยาวิเศษ

ใครที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อการมีชีวิตที่ยั่งยืนยาวนานไม่ควรพลาด.

ตองเจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนตองเจออกกำลังกายสสส.ผู้นำเยาวชนอบรม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้