วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยูนิเซฟชมไทยให้เงินเด็กเล็ก

ยูนิเซฟชมไทยให้เงินเด็กเล็ก

  • Share:

จากการประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในเด็กของประเทศไทย จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผช.รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีเปิดประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการคุ้มครองเด็กเพื่อเสนอต่อที่ประชุม The Third High Level Meeting on South-South Cooperation for Child Rights in the Asia and the Pacific วันที่ 7-8 พ.ย.นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ด้าน ดร.วาเลรี ทาตัน รองผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ กล่าวว่า การคุ้มครองทางสังคมเพื่อเด็กเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นการลงทุนในทรัพย์สินด้านสติปัญญา และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้และทำให้เกิด ขอชื่นชมประเทศไทยที่ก้าวสู่การจัดระบบคุ้มครองทางสังคมถ้วนหน้าที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลไทย ที่จะลดช่องว่างความยากจนและส่งผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและโภชนาการเด็ก เป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้