วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.ถกร่าง พ.ร.บ.กกต. ยุเซตซีโร่องค์กรอิสระยกเข่ง

สปท.ถกร่าง พ.ร.บ.กกต. ยุเซตซีโร่องค์กรอิสระยกเข่ง

  • Share:

สปท.ไฟเขียวข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งต่อให้ กรธ.ประกอบการพิจารณาสมาชิก สปท.ยุเซตซีโร่องค์กรอิสระยกเข่ง ห่วงชอบออกหลักสูตรพิเศษ เอื้อ "นักการเมือง-ข้าราชการ-ทหาร" สร้างคอนเนกชั่น

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสาระสำคัญคือ การให้ กกต.กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมบังคับใช้แก่ กกต. เพื่อการดำเนินงานเลือกตั้งเกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ การให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การสรรหา กกต.จังหวัดต้องมาจากผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง การให้ กกต.จังหวัดต้องไม่เป็นข้าราชการประจำหรือสมาชิกพรรคการเมืองระหว่างดำรงตำแหน่ง ส่วน กกต.ชุดปัจจุบันทั้ง 5 คนให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศบังคับใช้แล้ว จากนั้นให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับคุณสมบัติต่อรัฐธรรมนูญใหม่ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 7 ปี ระหว่างนั้นให้ดำเนินการสรรหาให้ได้ กกต.จนครบ 7 คนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากที่ พ.ร.บ.คณะกรรมการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

จากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิก สปท.แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน สปท. อภิปรายว่า มีข้อกังวลว่า การให้ กกต.ชุดเดิม 5 คน ทำงานต่อและให้สรรหา กกต.ใหม่เพิ่ม 2 คน ตามรัฐธรรมนูญใหม่นั้นจะเกิดความลักลั่นหรือไม่ เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งแต่ละคนไม่เท่ากัน จะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่

ขณะที่ พล.อ.ต.นพ.เฉลิมชัย เครืองาม สปท.อภิปรายว่า อยากให้เซตซีโร่องค์กรอิสระทั้งหมดเริ่มที่ กกต.เป็นที่แรก เพราะขณะนี้องค์กรอิสระมีการจัดหลักสูตรพิเศษอบรมกันมาก ใช้งบประมาณจำนวนมาก และนำนักการเมือง ข้าราชการทหาร มาเรียน เที่ยวปาร์ตี้ด้วยกัน ก่อให้เกิดคอนเนกชั่นต่างๆ ไม่รู้เหมาะสมหรือไม่ ตนได้รับสัญญาณปลายๆ มาว่าน่าจะเซตซีโร่ หลังจากที่สมาชิก สปท.แสดงความเห็นครบถ้วนแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 150 ต่อ 5 งดออกเสียง 10 ซึ่ง กมธ.จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอต่อ กรธ.ประกอบการพิจารณาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้