ข่าว

วิดีโอ

กรมโยธาธิการฯ ครบ 14 ปี มั่นใจ คัน-เขื่อนกั้นน้ำ กันน้ำท่วมในชุมชนได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 14 ปี มั่นใจ คัน-เขื่อนกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชนได้ เผย ผังเมืองประกาศใช้แล้ว 33 จว. 77 พื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า มั่นใจว่าระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา ที่กรมโยธาฯ ก่อสร้าง ทั้งคันป้องกันน้ำท่วม และเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในพื้นที่ชุมชนตัวเมือง และเขตเทศบาล จะสามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ โดยเฉพาะพื้นที่เมือง จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง รวมทั้งในชุมชนเกาะเมือง และโบราณสถานของพระนครศรีอยุธยา โดยมั่นใจว่าโครงสร้างคอนกรีตจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งบางจุดที่มีการรั่วซึม ท้องถิ่นได้ใช้กระสอบทราย ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการซ่อมแซมแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน โบราณสถาน และพื้นที่สำคัญในเขตเทศบาลและชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากภัยน้ำท่วม ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน พบว่ามี 49 จังหวัด 102 พื้นชุมชน ที่จะต้องมีการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน ซึ่งขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมไปแล้ว 32 จังหวัด 77 พื้นที่ชุมชน คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 948,346 ตารางกิโลเมตร  

นายมณฑล กล่าวว่า สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ภารกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล คือได้เร่งพัฒนาโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ และเขื่อนชายแดน การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม รวมทั้งประกาศและจัดวางผังเมืองจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ไปแล้ว 33 จังหวัด และอยู่ในระหว่างรอประกาศกฎกระทรวงอีก 40 จังหวัด พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน 10 จังหวัด สำหรับงานในปี 2560 ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีนโยบายในการจัดทำผังพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์.

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 14 ปี มั่นใจ คัน-เขื่อนกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชนได้ เผย ผังเมืองประกาศใช้แล้ว 33 จว. 77 พื้นที่ชุมชน 3 ต.ค. 2559 11:50 3 ต.ค. 2559 12:41 ไทยรัฐ