วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ

ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ

  • Share:

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.มีบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกคน พัฒนาบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับประชากรผู้มีสิทธิ 48.78 ล้านคน และจากการดำเนินงานบริหารงบบัตรทอง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558-31 มี.ค.2559 นั้น ในจำนวนของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48.28 ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว 48.23 ล้านคน หรือคิดเป็น 99.88% โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ามาใช้บริการ 80.04 ล้านครั้ง และใช้บริการผู้ป่วยใน 2.96 ล้านครั้ง สำหรับในส่วนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีผู้พิการลงทะเบียน 1,169,206 คน มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 12,245 คน ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้