ข่าว
100 year

‘ประวิตร’ ถกรมว.กลาโหมอาเซียน-มะกัน ร่วมมือความมั่นคง สกัดก่อการร้าย

ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2559 09:08 น.
SHARE

พล.อ.ประวิตร และ รมว.กลาโหมอาเซียนร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรมว.กลาโหมสหรัฐฯ ​ที่ฮาวาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคง รับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาค ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยง โดยเฉพาะภัยก่อการร้าย โจรสลัด

เมื่อ 2 ต.ค.59 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุม รมว.กลาโหมของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับ รมว.กลาโหมของสหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN - US Defense Informal Meeting) ระหว่าง 29 ก.ย.- 1 ต.ค.59 ที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐฯ​โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้ง รมว.กลาโหมจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุม โดยสรุปว่า

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดย รมว.กลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยกย้ายถิ่นฐาน อาชญากรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ

นายแอสตัน คาร์เตอร์ รมว.กลาโหมสหรัฐฯ

ที่ผ่านมา อาเซียน ได้นำศักยภาพทางทหารของทุกประเทศสมาชิก มาพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ผ่านการประสานงาน การฝึกร่วม รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถให้อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้น

ขณะที่ นโยบายปรับสมดุลของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยต้องการการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบของสหรัฐฯ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณกห.สหรัฐฯ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

ด้าน Dr. Aston Baldwin Carter (นายแอสตัน บอลด์วิน คาร์เตอร์) รมว.กลาโหมของสหรัฐฯ ได้กล่าวสนับสนุนอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อการคงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสระภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้งทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย จำเป็นต้องร่วมส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง การรักษากฎหมาย การตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและความแตกต่าง ส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์และกฎหมายสากล การจัดทำข้อตกลงร่วม การแก้ปัญหาผ่านช่องทางการทูตและจัดตั้งเครือข่ายร่วมรักษาความมั่นคง พร้อมทั้งต้องการให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม


ทั้งนี้ รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณไทยในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ รวมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย ถึงความตั้งใจจริงในความคืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทย ซึ่ง พล.อ.ประวิตร รอง นรม.และ รมว.กห.ได้ใช้โอกาสนี้เชิญ ผบ.กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รมว.กลาโหมอาเซียนประวิตร วงษ์สุวรรณรมว.กลาโหมประชุมรมว.กลาโหมสหรัฐฯฮาวายกระชับสัมพันธ์ร่วมมือความมั่นคง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้