ไลฟ์สไตล์
100 year

สุดพร้อม! ไทยเสนอตัวจัดว่ายน้ำซีเอจกรุ๊ปแทนเวียดนาม

ไทยรัฐออนไลน์
1 ต.ค. 2559 19:30 น.
SHARE

สมาคมกีฬาว่ายน้ำไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดซีเอจกรุ๊ปแทนประเทศเวียดนาม วันที่ 9-11 ธ.ค.นี้ โดย 10 ชาติอาเซียนร่วมชิงชัยครบครัน...

วันที่ 1 ต.ค.59 "โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนอาเซียน หรือ "ซีเอจกรุ๊ป 2016" แทนเวียดนามแน่นอนแล้ว ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมนี้ ที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) บางนา โดยกำหนดชิงชัยใน 3 รุ่นอายุได้แก่ รุ่น 11-12 ปี, รุ่น 13-14 ปี และรุ่น 15-17 ปี รวมทั้งหมด 96 รายการ และจะมีชาติในอาเซียนส่งนักว่ายน้ำเข้าร่วมครบครัน 10 ชาติ โดยรายชื่อนักว่ายน้ำไทยชุดสู้ศึกซีเอจกรุ๊ป ที่สมาคมคัดเลือกตัวเอาไว้จำนวน 82 คน มีดังนี้

ข่าวแนะนำ

สำหรับนักกีฬาชาย 44 คน ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์, กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล, จารุพงศ์ เจริญลาภโสภณ, อริญชย์ เคียงศิริ, รวิพล สง่าวรวงศ์, จีระยุ โพธิ์คำ, เกรียงศักดิ์ คงสง, ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์, จิรภัทร ริมประนาม, พัสกร ศรีดิลก, กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ, จิตรภณ ถาวราภา, สาริศ เพชรกูล, จิรกิตติ์ โสมนัส, นรังค์ พรสิริภร, ปัณณธร เลิศศศิภากร, ปรีดิยาธร อบเชย, พีรพัฒน์ คล่องการพานิช, ธฤต ทองชุมสิน, อรรถพันธ์ ตันฑสุกิจวณิช, ชยพัทธ์ สิงหชาญ, ภูริช โยเฮือง, ณัฎฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ, สิรดนัย ยานู, อภิวัฒน์ รอดเทียน, จิรวิช เมธาวิรุฬห์, กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล, โสภณวิชญ์ ไตรวิชสุทธิทอง, ตฤณภัทร โภคประเสริฐ, กษิดิศ นุวงษ์, ณฉัตร เนตรมณีสุก, ภูรี ใจยืน, ธนกฤต อังคุละนาวิน, ธนนชัย จันทร์รักษา, ปาราเมศ รัตนเลิศลบ, ชาคร วันเพ็ญ, ศวัส  แสนเย็น, ศุภกร โชติกุล, ธนดล แก้วปู่วัด, ณัฐภัทร นันตาเป็ง, บุรินทร์ พลประมวล, ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์, มานิตา เสถียรโชควิศาล และธนกร อุดมธนกุลชัย

นักกีฬาหญิง 38 คน นวพรรษ พิษณุวงษ์, ณิชา กิจคณากร, เพชรนารี คำพาที, จุฑามาส  สุทธิสน, เฌอมาศ วิริยะวัฒนา, สุชานาถ ลัดพลี, ขนิษฐา นิ่มดำ, ณัฏฐา ฐิตศิริ, ณัฐวศา ดีงาม, พริมา เพชรกูล, ญาตา กันตะเพ็ชร, วารีรัชต์ อ้นแสน, ภัณฑิรา ศุภอมร, สิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ, สุทัตตา เทพบุตร, ฝนปราย แย้มสรวล, ประกายฟ้า ลีฬหานนท์, อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธ์, คชานันท์ พันธ์ไพศาล, จรรยา นายเป็ง, ประธมาพร พลคิด, พิชญาภัค ทันสมัย, นวนิตย์ อินทรวิเชียร, เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์, อจิรภาส์ มนตรีธิติ, พรนภัส ตั้งตระการกูล, กนกวรรณ สังข์ทอง, ปัณพร อินทนนท์, สุดที่รัก วัชรบุศราคำ, ณีรนุช ปงลังกา, อริศรา ประยุทธสินธุ์, สุพรรษา กังหันทอง, เสาวนีย์ บุญอำไพ, ธัญวรัตน์ เตชเจริญพานิช, พิมพ์มาดา เอาผล, กัญญาภัค ส้อสกุล, ทิพย์สุด  คำมี และปาลิตา โขจุลธรรม

เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอตัวต่อสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติหรือฟีน่า เพื่อขอเป็นเจ้าภาพในการอบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำและอบรมผู้ตัดสินโปโลน้ำของฟีน่าในปีหน้าด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ว่ายน้ำสมาคมกีฬาว่ายน้ำโค้ชตึกธนาวิชญ์ โถสกุลว่ายน้ำเยาวชนอาเซียนซีเอจกรุ๊ปซีเอจกรุ๊ป 2016

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18:05 น.