วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้ ม.44-วิกฤติของแพง ค่าครองชีพสูง ปัญหาหลักกดดันรัฐบาล

โพลชี้ ม.44-วิกฤติของแพง ค่าครองชีพสูง ปัญหาหลักกดดันรัฐบาล

  • Share:

สถานการณ์ปัจจุบันความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลแปรผันไปตามสถานการณ์หรือผลงานต่างๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินงาน โดยเฉพาะผลงานและสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในปีที่ 3 นี้ ส่งผลให้รัฐบาลต้องเผชิญกับกระแสกดดันรอบด้านมากขึ้น สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 เกี่ยวกับกระแสกดดันที่เกิดกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสายตาประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

5 อันดับ เรื่องที่ประชาชนคิดว่าเป็นกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในขณะนี้ มาเป็นอันดับ 1 คือการใช้มาตรา 44 ดำเนินคดีทางการเมือง 83.90% ปัญหาเศรษฐกิจ ของแพง ค่าครองชีพสูง การว่างงาน 82.60% การวิพากษ์วิจารณ์ โจมตี กดดันรัฐบาลจากบุคคลและกลุ่มต่างๆ 71.43% การร่างรัฐธรรมนูญ การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 66.23% สถานการณ์น้ำท่วม 60.03%

“สาเหตุ” ที่มีกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะนี้ 5 อันดับในความคิดเห็นประชาชนคือ เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 78.44%, ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ 72.73%, มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง 67.53%, การสร้างข่าว บิดเบือนข่าว การเล่นเกมการเมือง 64.16%, ประชาชนมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นได้ 53.51%

“ใคร/กลุ่มใด” ที่สร้างกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 1 นักการเมือง 77.92%, กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาล 70.39%, ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เกษตรกร ชาวนา 63.38%, ผู้ที่เสียผลประโยชน์ 61.30%, สื่อมวลชน นักวิชาการ 58.96%

นอกจากนี้ยังสอบถามประเด็น ประชาชนคิดว่ากระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ขณะนี้มีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาล มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ไม่ค่อยมีผลต่อความมั่นคง 44.45% เพราะ เป็นเพียงกระแสข่าว เป็นเกมการเมือง รัฐบาลยังดูแลสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ไม่มีการชุมนุมประท้วง สร้างความวุ่นวาย ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลต่อความมั่นคง 33.01% เพราะ ความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจและการทำงานของรัฐบาล กระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรี ทำให้เป็นจุดอ่อนในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ อันดับ 3 ไม่มีผลต่อความมั่นคง 17.71% เพราะ ประชาชนยังคงเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาล รัฐบาลมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เป็นรัฐบาลทหาร มีอำนาจเด็ดขาด ฯลฯ อันดับ 4 มีผลต่อความมั่นคงมาก 4.83% เพราะ ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาล รัฐบาลต้องทำงานหนักมากขึ้น กระทบต่อเสถียรภาพ กระแสข่าวต่าง ๆ อาจทำให้รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่เสียหายได้ ฯลฯ

และ ในฐานะประชาชนจะช่วยลดกระแสกดดันรัฐบาลขณะนี้ได้อย่างไร? อันดับ 1 มีสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 74.03%, ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 71.17%, ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ผิด ๆ ช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ 62.60%, เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ช่วยกันตรวจสอบการกระทำผิด 56.62%, อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน ร่วมส่งกำลังใจให้รัฐบาล 48.29%.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้