ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  บุคคลในข่าว 02/10/59

  ธนูเทพ2 ต.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และเปิด ศูนย์เอ็มอาร์ไอ ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เมื่อวันที่ 30 กันยายน.
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และเปิด ศูนย์เอ็มอาร์ไอ ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เมื่อวันที่ 30 กันยายน.

  ผลลัพธ์ในปัจจุบัน เกิดจากการกระทำในอดีต

  หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

  “ธนูเทพ” รายงานตัวรับใช้ท่านผู้อ่าน...เมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขตามคำถามพ่วงประชามติ โดยส่งกลับให้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ของ มีชัย ฤชุพันธุ์ ปรับแก้บทเฉพาะกาลให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์คำถามพ่วงที่ผ่านประชามติ สาระ สำคัญคือให้ สมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ว. และ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี จากบัญชีพรรคการเมือง เพื่อเปิดประตูให้มีการเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีคนนอก ในกรณีที่ รัฐสภา ไม่สามารถเลือก นายกรัฐมนตรี จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้ โดย มติโหวตเลือกนายกฯ ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือ 376 เสียง จาก 700 เสียง

  40ปี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างวัตถุมงคล“พระโพธิสัตว์ทิก กว๋าง ดึ๊ก” ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยมี เหงียน ทัน ฮาย และ สุเฑพ ศิลปงาม มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดสมณานัมบริหาร วันก่อน.
  40ปี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกการจัดสร้างวัตถุมงคล“พระโพธิสัตว์ทิก กว๋าง ดึ๊ก” ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยมี เหงียน ทัน ฮาย และ สุเฑพ ศิลปงาม มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดสมณานัมบริหาร วันก่อน.

  รวมทั้งให้ใช้หลักเกณฑ์ ขอยกเว้นเลือกนายกฯ จากบัญชีพรรคการเมืองได้ตลอดช่วง 5 ปี นับแต่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญคำวินิจฉัย ระบุชัดให้ ส.ส. เท่านั้นเป็นผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความยึดโยงกับประชาชน ส่วน ส.ว. มีสิทธิร่วมลงมติ แต่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯให้ที่ประชุมเลือก...หลังจากนี้จึงเป็นหน้าที่ของ กรธ. ที่ต้องปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยและส่งให้ นายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป...ถ้านับตามปฏิทินเวลา ภายใน เดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้า ต้นเดือนธันวาคม ก็จะมี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้แน่นอน

  การกุศล ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และ สุพร วัธนเวคิน จัดงานปาร์ตี้การกุศล “Ultra Wealth รุ่นที่ 2” พร้อมประมูลไวน์หารายได้มอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ โดยมี เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, หลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา และ อัครรัฐ วรรณรัตน์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.
  การกุศล ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และ สุพร วัธนเวคิน จัดงานปาร์ตี้การกุศล “Ultra Wealth รุ่นที่ 2” พร้อมประมูลไวน์หารายได้มอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ โดยมี เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, หลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา และ อัครรัฐ วรรณรัตน์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.

  ผ่างๆ ...เก่าไปใหม่มาตามวงรอบ บรรทัดนี้ “ธนูเทพ” ต้องขอแสดงความขอบคุณบรรดา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่เกษียณอายุราชการ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปหมาดๆ คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ...ส่วน อดีตข้าราชการที่มีพฤติกรรมพัวพันกับ การทุจริตคอร์รัปชัน จนมีคดีความติดตัว แม้เกษียณไปแล้ว ก็ยังต้องเผชิญ วิบากกรรม ในช่วงบั้นปลายต้องขึ้นโรงขึ้นศาล เสี่ยงติดคุกตอนแก่...เป็นไป ตามกรรมที่ก่อกันเอาไว้

  สู่สุคติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม อรุณี พลกุล มารดาของ ดร.โภคิน พลกุล โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, พจมาน ดามาพงศ์, รุ่งระวี พลกุล และ ศรายุทธ-ดร.พิณคำ โรหิตเสถียร มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดพระศรีมหาธาตุ วันก่อน.
  สู่สุคติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม อรุณี พลกุล มารดาของ ดร.โภคิน พลกุล โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, พจมาน ดามาพงศ์, รุ่งระวี พลกุล และ ศรายุทธ-ดร.พิณคำ โรหิตเสถียร มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดพระศรีมหาธาตุ วันก่อน.

  เอ้า...วันจันทร์นี้ บิ๊กข้าราชการ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการวันแรก...โดยเฉพาะ “บิ๊กเจี๊ยบ” พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.คนใหม่ ที่มีภารกิจสำคัญดูแลความมั่นคงช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศ จะเรียกประชุมและมอบนโยบาย หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก...ต้องติดตามว่าจะใช้มาตรการเข้มข้น...ถึงลูกถึงคนขนาดไหน

  ช็อปเพลิน ชนิตา ไพศาลวณิชกุล จัด “All about Accessories” งานรวมเครื่องประดับสุดชิคจากหลากหลายแบรนด์ จัดถึง 4 ต.ค. โดยมี ปาณิศา เมืองแก้ว, ณิชา เตชะนิรัติศัย, นิโคล กิตติวัฒน์ เคิน และ เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 วันก่อน.
  ช็อปเพลิน ชนิตา ไพศาลวณิชกุล จัด “All about Accessories” งานรวมเครื่องประดับสุดชิคจากหลากหลายแบรนด์ จัดถึง 4 ต.ค. โดยมี ปาณิศา เมืองแก้ว, ณิชา เตชะนิรัติศัย, นิโคล กิตติวัฒน์ เคิน และ เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 วันก่อน.

  ฮัดชิ้ว...หลังส่งทนายความไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม คัดค้านมติคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งคดีจำนำข้าว แม้จะไม่มีการตอบสนอง แต่ยามนี้ อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คงใจชื้นขึ้นมาหน่อย เพราะวันก่อน ศาลปกครองกลาง เพิ่งมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ให้ ดร.โภคิน พลกุล อดีต รมว.มหาดไทย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,434 ล้านบาท จากกรณี ป.ป.ช. ชี้มูลว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง โดย ศาลปกครอง เห็นว่าไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ กทม.ได้รับความเสียหาย จึงเพิกถอนคำสั่งที่เรียกเก็บค่าสินไหม...แต่จะเทียบเคียงกับคดีจำนำข้าว
  ได้หรือไม่ ต้องลุ้นกันต่อ

  รถแรง อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ และ ปีเตอร์ โรห์เวอร์ จัดงาน “THE NEW PANAMERA SNEAK PREVIEW” เผยโฉม ปอร์เช่ พานาเมร่า ยนตรกรรมสปอร์ตซาลูนหรูรุ่นใหม่ โดยมี เพียร์ เกเบาเออร์, มาร์ติน ลิมเพิร์ท, ทนง ลี้อิสสระนุกูล และ วฤธ หงสนันทน์ มาร่วมงานด้วย ที่สยามพารากอน วันก่อน.
  รถแรง อนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ และ ปีเตอร์ โรห์เวอร์ จัดงาน “THE NEW PANAMERA SNEAK PREVIEW” เผยโฉม ปอร์เช่ พานาเมร่า ยนตรกรรมสปอร์ตซาลูนหรูรุ่นใหม่ โดยมี เพียร์ เกเบาเออร์, มาร์ติน ลิมเพิร์ท, ทนง ลี้อิสสระนุกูล และ วฤธ หงสนันทน์ มาร่วมงานด้วย ที่สยามพารากอน วันก่อน.

  เฮ้อ...หลัง ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “สมบัติศิริ” ประกาศยุติกิจการ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ โดยขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนเนื้อที่ 15 ไร่ ราคาหมื่นกว่าล้านบาท ให้ กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ของ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ปิดตำนานโรงแรมหรูเก่าแก่ของเมืองไทย ทำหลายคนใจหายแทน...แต่ในมุมธุรกิจถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

  หนังสือวางแผง...พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 3 พิชิตมะเร็งฟื้นฟูไตด้วยพลังธรรมชาติ โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ...นิยายรักวัยรุ่น เริ่มด้วยใคร่ ลงท้ายด้วย...? โดย มิสบัน สนใจสั่งจองhttp://www.maledbook.com/p/7  

   เจ้าสัวจัดให้ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ สมกมล เวชชาชีวะ, อำไพพรรณ จิราธิวัฒน์, ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และ สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์ โดยมี แมรี่ จิราธิวัฒน์ และ อาภัสรา หงสกุล มาร่วมงานด้วยความชื่นมื่น ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว วันก่อน.
  เจ้าสัวจัดให้ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ สมกมล เวชชาชีวะ, อำไพพรรณ จิราธิวัฒน์, ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และ สิทธิกิตติ์ จิราธิวัฒน์ โดยมี แมรี่ จิราธิวัฒน์ และ อาภัสรา หงสกุล มาร่วมงานด้วยความชื่นมื่น ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว วันก่อน.

  ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “เดอะมอลล์ 17 ปี อาหารเจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย” ที่เดอะ มอลล์ บางกะปิ 4 ต.ค. 14.00 น. งานจัดถึง 9 ต.ค.

  ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิลฯ จัดรายการอาหารเทศกาลกินเจ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น ถึง 9 ต.ค. สำรองโต๊ะ 0-2575-5599 ต่อ 1411

  สะดวกมาก พล.อ.ท.บรรจง คลายนสูตร์ และ จาง เหล่ย เปิดตัว “www.thaionemall.com” เว็บไซต์ส่งออกสินค้าแบรนด์ไทยไปยังประเทศจีน โดยมี หลุ่ย แซ่กั๊ว, ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, วิเชียร พงศธร และ อภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมบันยันทรี วันก่อน.
  สะดวกมาก พล.อ.ท.บรรจง คลายนสูตร์ และ จาง เหล่ย เปิดตัว “www.thaionemall.com” เว็บไซต์ส่งออกสินค้าแบรนด์ไทยไปยังประเทศจีน โดยมี หลุ่ย แซ่กั๊ว, ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, วิเชียร พงศธร และ อภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมบันยันทรี วันก่อน.

  สังคมวันอาทิตย์...07.30 น. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” ร่วมปั่นจักรยานและปลูกป่า ที่สะพานตากสินมหาราช จ.จันทบุรี

  13.00 น. รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ เปิดเวทีตอบปัญหาวิชาการ ใน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : ความรู้เชิงประยุกต์เพื่อมวลมนุษยชาติ” ที่สยามพารากอน

  17.00 น. ฌาปนกิจศพ ธวัชชัย กงกะนันทน์ วัดอ่างแก้ว ภาษีเจริญ

  ศพ ดร.ทองธัช หงศ์ลดารมภ์ อดีตผู้ว่าการ กฟน. ตั้งสวดศาลา 11 วัดธาตุทอง ถึง 6 ต.ค.

  "ธนูเทพ"

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บุคคลในข่าวธนูเทพศาลรัฐธรรมนูญมีชัย ฤชุพันธุ์คำวินิจฉัยเฉลิมชัย สิทธิสาทณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูรพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาบุญชัย อิศราพิสิษฐ์เทศกาลกินเจปั่นปลูกป่าคอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐคอลัมน์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16:18 น.