วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ พม.ผุดมาตรการคุ้มครองเด็กปลอดปัจจัยเสี่ยง

จี้ พม.ผุดมาตรการคุ้มครองเด็กปลอดปัจจัยเสี่ยง

  • Share:

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายสุวิชัย อินธิสุคนธ์ แกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและเครือข่าย กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผ่านนางนภา เศรษฐกร รองปลัด พม. เพื่อเรียกร้องให้ พม.เร่งออกนโยบายปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยนายสุวิชัยกล่าวว่า จากการที่ภาคีเครือข่ายฯลงพื้นที่สำรวจเด็กเยาวชน 1,661 ราย จากทั่วประเทศ พบว่าเยาวชนต้องเผชิญสารพัดปัญหา ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 18.45% เหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพนัน 18.20% แหล่งมั่วสุม 16.19% ที่มาของปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ ความไม่เท่าเทียม ขาดทักษะชีวิต มีทัศนคติเชิงลบ ครอบครัวอ่อนแอ และนโยบายรัฐบาลไม่เอื้ออำนวย จึงมีข้อเสนอต่อ พม.ดังนี้ 1.ขอให้มีนโยบายมาตรการที่ชัดเจนในการปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ 2.ลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย มีสื่อดีสร้างการเรียนรู้และเกิดภูมิป้องกันได้ 3.จัดกระบวนการเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน เพิ่มทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และ 4.ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ด้านนางนภากล่าวภายหลังรับจดหมายเปิดผนึกว่า เห็นด้วยกับสิ่งที่เยาวชน นำเสนอ ซึ่ง พม.มียุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ซึ่งคงจะมีการวางกรอบแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้