ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ 01/10/59

ซี.121 ต.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

วันแรก ของปีงบประมาณเป็นวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ ก็เลยขอใช้โอกาสนี้ทบทวนถึงผลงานโดดเด่นของส่วนราชการต่างๆที่ได้รับ รางวัล ก.พ.ร. อันเป็นรางวัลที่แจกกันหลากหลายใน 3 ประเภทคือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...

ในปีนี้มีหน่วยงานหรือผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งสิ้น 156 รางวัล โดยแบ่งออกเป็นรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 119 ผลงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 18 ส่วนราชการและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 19 รางวัล...

ข่าวแนะนำ

ถ้าจะนำรางวัลทั้งหมดมานำเสนอว่าหน่วยไหนใครได้รับบ้างคงจะเสนอกันไม่ไหวจึงขอยกตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติที่โดดเด่นจริงๆ เช่น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สำนักป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลจากผลงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การบำบัดฟื้นฟูชาวเขาที่ติดฝิ่น ซึ่งได้มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จนส่งผลให้การบำบัดผู้เสพติดฝิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดสัมฤทธิผล ...

หน่วยงานที่สอง โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ กรมสุขภาพจิต ได้รับรางวัลจากผลงานการฝึกทักษะทางอาชีพและสังคมเพื่อการมีงานทำของบุคคลออทิสติก ซึ่งมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับบุคคลออทิสติก...

ติดตามด้วยหน่วยงานที่สาม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จากผลงานนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ที่ลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพ...

งานด้านอื่นๆยังมี กองพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จากผลงานพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร : Smart Online SMEs (S.O.S) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กว่าร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการทั้งประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก โดยการสร้างตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrad.com ขึ้น เมื่อปี 2554 เพื่อเป็นช่องทางการค้าผ่านระบบออนไลน์และสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs...n นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างผลงานจาก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อโครงการแสงตะวัน ที่เป็นโครงการที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของการทำงานสงเคราะห์เด็กที่ถูกทิ้งที่สาธารณะ ถูกทิ้งที่โรงพยาบาล หรือถูกกระทำรุนแรง ในช่วงปฐมวัย โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลไปพร้อมๆกับใส่ใจอนาคตของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจตามวัย ให้มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพตามที่ถนัดอันเป็นการตัดวงจรปัญหาสังคมต่อไป...

นั่นเป็นตัวอย่างของรางวัลประเภทแรก สำหรับรางวัลประเภทที่สองคือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จะได้นำเสนอต่อไปพร้อมกับการต้อนรับ เลขาธิการ ก.พ.ร. คนใหม่ที่เป็นคนหน้าเดิม ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์...

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12รางวัล ก.พ.ร.สบยช.ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์กรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กองพาณิชย์ดิจิตอลเลขาธิการ ก.พ.ร.ทศพร ศิริสัมพันธ์คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 20:00 น.