วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'อภิรดี' กังวลน้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตร สั่งคุมเข้มห้ามกักตุนสินค้า

'อภิรดี' กังวลน้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตร สั่งคุมเข้มห้ามกักตุนสินค้า

  • Share:

'อภิรดี' สั่งการพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบดูแลสถานการณ์มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างใกล้ชิด คาดการณ์ว่าปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกอ้อยมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การซื้อขายมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการซื้อขายปกติ โดยราคามันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25 % กลับมายืนที่ราคา 1.20-1.40 บาท หลังจากที่ราคาตกต่ำลงไปในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตทางตอนบนของภาคเชื้อแป้งน้อย เพราะอายุน้อยไม่ได้ขนาด ส่วนใหญ่เกษตรกรต้องรีบขุดหนีน้ำ และในช่วงก่อนหน้าที่ฝนตกต่อเนื่อง ลานมันตาก ชะลอการรับซื้อ ทำให้ผลผลิตทะลักเข้าจังหวัดที่มีโรงแป้ง ทำให้ราคาตกต่ำลงในช่วงสั้นๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้เร่งมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ตามที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2559/60 จากเดิมที่จะเริ่มวันที่ 1 ธ.ค.59 ก็จะเริ่มในวันที่ 15 ต.ค.59 แทน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการพักชำระหนี้เงินต้น 2 ปี ชดเชยดอกเบี้ย 3% ธ.ก.ส. ชดเชย 1.5% และใช้งบประมาณรัฐชดเชย 1.5% รวมถึง ธ.ก.ส. ออกโครงการใหม่ ให้เกษตรกร สามารถกู้ในวงเงินใหม่ ระยะสั้น. 6-12 เดือน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน โดยจะเริ่ม 1 พ.ย. 2559 โดยได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดเร่งออกพื้นที่ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเพื่อช่วยชะลอการขุดมันที่อายุน้อยไม่ได้ขนาด จากการเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกร และจะมีการตั้งคณะทำงานในการปราบปราม การลักลอบบริเวณชายแดนอีกด้วย

นางอภิรดี กล่าวว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบการซื้อ-ขายหัวมันสด ณ โรงแป้งและลานมันทุกแห่งให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนให้เป็นไปตามประกาศ กกร. อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า

ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัด ได้ออกติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลังของจังหวัด อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณการรับซื้อหัวมันสดของโรงแป้งทั้ง 8 แห่งยังเต็มกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละประมาณ 6,500-7,000 ตัน โดยมันที่เข้าสู่โรงแป้งในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นมันในจังหวัดประมาณ 70% อีกประมาณ 30% เป็นมันจากจังหวัดใกล้เคียง (อุดรธานี สกลนคร และมุกดาหาร) ราคารับซื้อเฉลี่ย หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 1.25-1.45 บาท เชื้อแป้งโดยเฉลี่ยในขณะนี้ 23-26%

สำหรับสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังคงให้พาณิชย์จังหวัดจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังจากที่ กรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิต 5.6-6 ล้านตันต่อปี ในสัดส่วนการใช้ข้าวโพดในอาหารสัตว์ประมาณ 60-65% แต่ผลผลิตข้าวโพดในประเทศมีเพียง 4.5 ล้านตันต่อปี ที่เหลือยังต้องนำเข้า

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า ตนเองยังมีความกังวลต่อสถานการณ์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งจากรายงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สถานการณ์น้ำหลากท่วมในครั้งนี้ กระทบต่อพื้นที่เกษตรในวงแคบๆ เฉพาะในที่ลุ่มริมน้ำ และท่วมในระยะสั้น จึงคาดว่าพื้นที่เกษตรสามารถฟื้นตัวได้หลังน้ำลด

ขณะนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่เฝ้าระวัง ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ทางการค้าและสำรวจความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์สินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดูแลมิให้เกิดการกักตุน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า ทั้งในช่วงที่เกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้