วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.จับมือกรมที่ดิน ประสานขอข้อมูล ตามอายัดทรัพย์นักค้ายา

ป.ป.ส. เซ็น MOU กรมที่ดินขอใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 ก.ย. 59 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน เกิดความคล่องตัว และป้องกันการยักย้ายทรัพย์สิน รวมถึงการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยไม่สุจริตของนักค้ายาเสพติด ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสืบสวนขยายผลการจับกุมคดียาเสพติด

นายศิรินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กรมที่ดิน ที่ให้ความร่วมมือ ป.ป.ส. ในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตรวจสอบเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จากข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมที่ดิน ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด และนำข้อมูลไปใช้สืบสวนขยายผลการจับกุมนักค้ายาเสพติด นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือนำไปเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ

ด้าน นายอภินันท์ เผยว่า ป.ป.ส. จะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พิกัดของที่ดินได้จากข้อมูลของกรมที่ดิน ผ่านการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 73 แห่ง อาทิเช่น สำนักงานที่ดินในกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 แห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี นครนายก นคราชสีมา นครปฐม นนทบุรี เป็นต้น.

ป.ป.ส. เซ็น MOU กรมที่ดินขอใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด 29 ก.ย. 2559 16:51 29 ก.ย. 2559 22:23 ไทยรัฐ