วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.จ่อถก 3 เรื่องรวด 3 ต.ค.นี้ 'การเงิน-พ.ร.ป.กกต.-ปฏิรูปประเทศ'

สปท.จ่อถก 3 เรื่องรวด 3 ต.ค.นี้ 'การเงิน-พ.ร.ป.กกต.-ปฏิรูปประเทศ'

  • Share:

สปท. เตรียมถกร่าง พ.ร.ป.กกต.ตามข้อเสนอ กมธ.ด้านการเมือง พร้อมแผนจัดทำร่าง ก.ม.ตามขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ชงปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ ปชช.

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวภายหลังการประชุมวิป สปท.ว่า ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้า เพียงวันที่ 3 ต.ค.เพียงวันเดียว ส่วนวันที่ 4 ต.ค.นั้น งดการประชุม สปท.เพื่อให้สมาชิก สปท. ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการอย่างเต็มที่  สำหรับการประชุมในวันที่ 3 ต.ค.นี้ มีวาระ 3 เรื่อง คือ 1. เรื่อง "การปฏิรูประบบการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน" ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการปฏิรูประบบการให้ความรู้และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน ถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ซึ่งผู้ใช้บริการทางการเงินทั้งประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน มีวินัยทางการเงินและรู้ในความเสี่ยงภัยต่างๆ การปฏิรูประบบการให้ความรู้ทางการเงินในครั้งนี้จะเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และเป็นการขับเคลื่อนองคาพยพทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน และเป็นการยกระดับการให้ความรู้ทางการเงินของประชาชนให้เทียบเท่าอารยะประเทศ

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า 2. เรื่อง "ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง" โดยกมธ.ด้านการเมืองเห็นว่าเพื่อให้การทำหน้าที่ของ กกต.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญ อาทิ ให้กกต.ปัจจุบัน จำนวน 5 คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าพ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ประกาศใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 273 ส่วนการดำเนินการสรรหา ให้ได้กกต.ครบ 7 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่พ.ร.ป.กกต.ใช้บังคับ โดยกกต.ที่เข้ามาใหม่ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 217 และมาตรา 223  

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า 3. เรื่อง "การกำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ" ของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ” เนื่องด้วยร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 259 กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้บังคับภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งในรายงานของคณะกรรมการฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ตลอดจนประเด็นปฏิรูปที่ กมธ.ของ สปท.เสนอเพิ่มเติมจากประเด็นการปฏิรูปที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 258 เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายตามร่างมาตรา 257 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้