วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชัยเกษม' เชื่อ คำวินิจฉัยของศาล รธน. เปิดช่อง'นายกฯ คนนอก'

"ชัยเกษม" ชี้คำวินิจฉัยศาล รธนเปิดช่องนายกฯ คนนอก คาดอาจอยู่ยาวถึง 10 ปี เชื่อพรรคขนาดกลาง-เล็ก แนบแน่นทหารจับมือตั้ง รบ.

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 นายชัยเกษม นิติสิริ อดีต รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นคำถามพ่วงที่ กรธ.ได้ปรับแก้ว่า ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ยังต้องเป็นอำนาจของ ส.ส.เช่นเดิม แต่ที่น่ากังวลคือกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถหาบุคคลที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบได้ ต้องใช้กลไกของมาตรา 272 ซึ่งเปิดช่องให้รัฐสภาของดเว้นบุคคลตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้ จากเดิมรัฐสภากำหนดไว้ที่ 2ใน 3 แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเหลือเพียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเท่านั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่จะได้นายกฯ นอกบัญชี ซึ่งพรรคการเมืองไม่ได้นำเสนอต่อ กกต.เพื่อนำเสนอต่อประชาชนในช่วงหาเสียง มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง และการวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างเจตนารมณ์ของประชาชน ในการลงมติคำถามพ่วงที่ผ่านมา เป็นการวินิจฉัยแทนประชาชนหรือไม่ เพราะประชาชนอาจไม่ได้คิดเหมือนศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ โดยเฉพาะในตัวคำถามพ่วงซึ่งไม่ได้ระบุว่าให้อำนาจ ส.ว.สามารถของดเว้นนายกฯ นอกบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้

นายชัยเกษม กล่าวต่อว่า อีกประเด็นที่มีความชัดเจน คือ ส.ว.จะอยู่ในอำนาจต่อเนื่อง 5 ปี แม้รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหรือต้องยุบสภา คำวินิจฉัยนี้จึงเปิดช่องให้นายกฯ คนนอก มีโอกาสอยู่ได้ถึงสองสมัยของสภาฯ หรือ 8 ปี ซึ่งหากนับรวมระยะเวลาช่วงเตรียมการเลือกตั้งเข้าไปด้วย จึงอาจได้นายกฯ คนนอกยาวถึง 10 ปี ดังนั้นรัฐบาลใหม่จะมีนายกฯ นอกบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ มากกว่านายกฯ จากพรรคการเมืองเสนอตามบัญชีรายชื่อ เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงในสภาแบบเด็ดขาด และเชื่อว่าพรรคขนาดใหญ่สองพรรคในปัจจุบันจะไม่สามารถจับมือตั้งรัฐบาลได้ เมื่อไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ การนำมาตรา 272 มาบังคับใช้จึงเป็นไปได้สูง และเป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองที่มีสายสัมพันธ์กับทหาร พรรคขนาดกลางขนาดเล็กจะจับมือกันตั้งรัฐบาล แล้วใช้เสียง ส.ว.ร่วมให้ความเห็นชอบ

นายชัยเกษม กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม การทำงานของรัฐบาลอาจไม่ราบรื่น เพราะเมื่อเข้าไปบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการออกกฎหมาย การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใช้เสียงเฉพาะ ส.ส.เท่านั้น ไม่มีเสียงของส.ว.ที่ คสช.เลือกเข้ามาคอยขับเคลื่อนงานให้เหมือนปัจจุบัน ส่วนอายุของรัฐบาลจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจโดยเฉพาะในทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมหรือไม่

"ชัยเกษม" ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน.เปิดช่องนายกฯ คนนอก คาดอาจอยู่ยาวถึง 10 ปี เชื่อพรรคขนาดกลาง-เล็ก แนบแน่นทหารจับมือตั้ง รบ. 29 ก.ย. 2559 15:06 29 ก.ย. 2559 16:07 ไทยรัฐ